Variation på vaccinering i Vallentuna

Nya siffror från Folkhälsomyndigheten visar stora skillnader i vaccinationsgrad inom kommunen.

  • Publicerad 12:11, 3 okt 2021

Den högsta andelen vaccinerade finns
i Bällstaberg

Att vaccinationstäckningen skiljer sig åt gör att smittan kan orsaka utbrott i de mindre vaccinerade områdena, menar Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.

– Om vi har två områden, ett med 70 procents vaccinationstäckning och ett med 90 procents, är det en större vinst att öka andelen vaccinerade i området med lägre täckning. Du tjänar mer på varje vaccindos för att pressa ner smittspridningen kan man säga, säger han till Newsworthy.

Ungefär den situationen råder i Vallentuna. Detta enligt nyhetssajten Newsworthy som tagit fram lokala siffror på vaccinationsgrad utifrån statistik från Statistiska centralbyrån SCB.

Den högsta andelen vaccinerade finns i de södra delarna, Bällstaberg, Bällsta och Uthamra, där 90 procent av den vuxna befolkningen hade fått minst en dos i slutet av augusti, visar deras material.

I delar av Vallentuna centrala tätort låg siffran på 72 procent.

Socioekonomiska faktorer

– Det kan absolut finnas lokala variationer i vaccinationsgrad inom kommunerna, utifrån skillnader i ålder exempelvis mellan olika bostadsområden. Varför enskilda individer väljer att inte vaccinera sig varierar dock, säger Emelie Hallin, stabschef i Vallentuna kommun som samordnar arbetet mot corona. 

I hela riket har de lågvaccinerade områdena ofta en större andel invånare med utländsk bakgrund.

Det verkar också finnas samband mellan vaccinationsgrad och socioekonomiska faktorer som inkomst.

Skillnaden mellan högsta och lägsta vaccinationsgrad ligger på 18 procentenheter i Vallentuna.

Men den är ännu större på andra håll i regionen.

Botkyrka stor variation

I Botkyrka varierar vaccinationsgraden mellan 44 och 87 procent medan den i Södertälje spänner mellan 45 och 87 procent.

Variationen där är alltså mer än dubbelt så stor som i Vallentuna; 43 respektive 42 procentenheter.

– Regionen, som ansvarar för genomförandet, sätter in särskilda åtgärder i de områden som har lägst vaccinationsgrad. Men Vallentuna hör inte till de områden där regionen bedömt att det finns ett sådant behov.

Siffrorna är från den 27 augusti.

Den veckan hade 83,4 procent av den vuxna befolkningen i Vallentuna fått minst en dos.

Sedan dess har vaccinationstäckningen i Vallentuna ökat med 1,2 procentenheter.

Dessutom har vaccinering av 16- och 17-åringar skett sedan i somras.

Från den 4 oktober ges vaccin även till barn och ungdomar mellan 12 och 15 år.

Visa merVisa mindre