Sedan mitten av juni finns en odlingsplats i Vårgården. I höst blir det fler nya inslag. Foto: Märta Lefvert

Vårgården vinnare – rustas för två miljoner

Parkleken Vårgården ska rustas för två miljoner – och bli en mötesplats för alla åldrar. Det har Vårbergsborna själva beslutat, i en omröstning.

  • Publicerad 09:45, 29 jul 2018

Pingisbord, klätterställning, studsmattor, hinderbana, bra belysning och mer färg. Det blir många nya inslag i parkleken Vårgården, när den rustas upp i höst.

Vårbergsborna har själva fattat beslut om upprustningen, genom så kallad medborgarbudget. I våras fick de ge förslag till stadsdelsförvaltningen, om hur de ville göra området tryggare och trevligare. I början av juni fick de sedan rösta på något av de fem förslag som stadsdelsförvaltningen valt att gå vidare med.

– Vi är otroligt glada över att Vårbergsborna har deltagit i en demokratisk process där de tagit fram förslag tillsammans i olika workshops, för att sedan rösta. Vårgården är en central plats som nu kommer att få fler att mötas, kommenterar Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

218 personer deltog i omröstningen. Så här röstade de:

  1. Vårgården som mötesplats, 253 poäng.
  2. Effektbelysning och ljuskonst, 118 poäng.
  3. Idleken en kreativ plats, 113 poäng.
  4. Fler sociala platser, 84 poäng.
  5. Träningsredskap i Vårgården, 64 poäng.

Sex invånare, mellan 9 och 68 år, arbetade fram det vinnande förslaget, som nu alltså blir verklighet.

Parkleken Vårgården är populär redan i dag, och ska nu bli en ännu bättre mötesplats, är tanken.  Foto: Märta Lefvert

Upprustningen av Vårgården kostar två miljoner kronor, pengar som stadsdelsnämnden har fått av Stockholms stad, för att kunna genomföra medborgarbudgeten.

– Ambitionen är att börja rusta parkleken under hösten, men vi har inte spikat något datum, säger Irma Ortega Cruz, dialog- och projektsamordnare vid stadsdelsförvaltningen.