Varför ska man rösta i kyrkovalet?

Kyrkovalet 2017 går av stapeln den 17 september. Vi talade med Astrid Persson, präst i Järfälla, om varför man egentligen ska rösta.

  • Publicerad 17:00, 16 sep 2017

Nästan 5,5 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Ändå röstade bara knappt 13 procent i förra kyrkovalet, vilket är en ökning en procentenhet jämfört med valet innan. Den 17 september är det dags igen, så varför ska man rösta?

Hej Astrid Persson, präst i Järfälla församling. Varför ska man rösta i kyrkovalet?

– För att man vill påverka och ta ansvar för Svenska kyrkan . Det är precis som att man röstar i ett riksdagsval eller liknande.

Många känner nog att kyrkovalet är lite främmande – bör man rösta även om man inte är aktiv i kyrkan?

– Så länge man är med i Svenska kyrkan har man ju på något sätt sagt att man är intresserad. Vi graderar inte medlemmar utifrån hur engagerade de är, det är allas vår kyrka. Vi är en evangelisk luthersk kyrka, en öppen demokratisk folkkyrka. Det innebär att alla ska ha möjlighet att vara med att påverka och ta ansvar, till exempel genom att rösta. Ska man till exempel satsa mer på diakoni, musik, på de äldre, på barnen eller något annat?

Kyrkomötet beslutar om vigselrätten

Precis som att rösta till riksdag, landsting och kommun, så röstar du i kyrkovalet till tre beslutande instanser. Kyrkomötet är det nationella organ som beslutar om kyrkoordningen, kyrkans regler och frågor som berör hela kyrkan, såsom kyrkohandbok och psalmbok. Det var till exempel här man beslutade om vigselrätten i kyrkan för homosexuella 2009.

Regionalt, fastställer Stiftsfullmäktige budget, olika verksamhetsmål och kyrkoavgift. Det kan handla om kyrkans fastighetsbestånd och hur vårt kulturarv ska förvaltas.

Kyrkofullmäktige beslutar om frågor nära dig

Lokalt är det Kyrkofullmäktige som sätter ramarna och driver församlingsverksamheten nära dig. I församlingen bedrivs dop, konfirmation, giftemål och begravningar. Men även exempelvis barn- och ungdomsverksamhet, olika sociala verksamheter för utsatta och flyktingar eller äktenskapsrådgivning och mycket annat. De nära verksamheterna kan skifta från församling till församling.

För mer information om hur och var du kan rösta, gå in på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.