Val. Järfällaborna Ralf, Emmy Sandberg och Jyoti Predhen tycker alla att det är viktigt att rösta. Foto: Mikael Andersson

Varför är det viktigt att rösta?

Trygghet, skola och byggtakten. Det är några av de viktigaste valfrågorna för Järfällaborna inför valet.

  • Publicerad 16:34, 9 sep 2022

Foto: Mikael Andersson

Ralf, 70 år, Kallhäll.

– Vi är skyldiga att göra det i en demokrati, vill vi behålla demokratin så har vi även en skyldighet i att gå och rösta.

Brukar du rösta på samma parti i alla tre val?

– Ja, det har jag alltid gjort. Jag följer min partiuppfattning och röstar på samma parti i alla tre val.

Vilka valfrågor är viktigast för dig?

– Oj, vilken ska jag ta? Jag har bott här sedan 1956 och de bygger bort kommunen och slår sönder kommuntillhörigheten. Kallhäll var tidigare en bruksort där man kände alla, men med den förtätning som sker och att allt fler människor flyttar in så har den känslan försvunnit. Anonymiteten har blivit större.

Visa merVisa mindre

Foto: Mikael Andersson

Jyoti Predhen, 33 år, Kallhäll.

– Jag själv har emigrerat hit och eftersom vi jobbar och betalar skatt är det viktigt att vi är med och ser till hur styret ska se ut. Jag tycker att alla ska rösta.

Brukar du rösta på samma parti i alla tre val?

– Det är nog bra. Det finns ju runt sju eller åtta partier, så just nu försöker jag lära mig vilket parti som är vilket och vad de vill.

Vilka valfrågor är viktigast för dig?

– Nej, ingen särskild. Processen för att få ett visum är en viktig fråga, i dag är den bra så det är en oro att den skulle kunna ändras.

Visa merVisa mindre

Foto: Mikael Andersson

Emil Sandberg, 28 år, Kallhäll.

– Det är demokrati, att göra sin röst hörd. Det är då man får chansen att säga sitt, i stället för att sitta och klaga på saker sedan, då har du fått chansen.

Brukar du rösta på samma parti i alla tre val?

– Jag är inte så insatt, men jag kommer nog rösta i alla tre val.

Vilka valfrågor är viktigast för dig?

– Tryggheten är viktig. Här i Kallhäll har det varit två skjutningar på senaste tiden, det gör en otrygg. Man vill ha ett samhälle som är tryggt och lugnt.

Visa merVisa mindre

Foto: Mikael Andersson

Emmy Sandberg, 32 år, Bolinder strand.

– Det är både en rättighet och skyldighet, det är så man får rösten hörd.

Brukar du rösta på samma parti i alla tre val?

– Det har jag tänkt att jag ska göra, det är lika bra. Men jag är inte lika insatt i exemplevis kommunvalet, det behöver man nog ha mer insyn i och leta upp mer inforamtion om.

Vilka valfrågor är viktigast för dig?

– Tryggheten, skjutningarna i centrum känns lite ovant. Nu när jag fått barn har jag också börjat tänka mer på skolan, hur grund- och förskolorna är. Sen jobbar jag själv på skola så det är också frågor om resurser och lärartäthet. Trygghet, skola och social omsorg går hand i hand tänker jag.

Visa merVisa mindre

Foto: Mikael Andersson

Marie - Louise, 79 år, Kallhäll.

 – Vi lever i ett samhälle och vi kommer behöva tänka framåt, så det är viktigt. Jag är pensionär men tänker mer på mina barnbarn och deras framtid, vad jag röstar på spelar roll.

Brukar du rösta på samma parti i alla tre val?

– Jo, visst kommer jag lägga en lapp men jag är inte så insatt.

Vilka valfrågor är viktigast för dig?

– Skolan, det är grunden till allting. Jag tycker att det behöver bli lite hårdare tag, inga mobiler eller bus ska finnas i skolan. I dag är det svårt att få lärare, så det är viktigt att de har en arbetsmiljö som funkar.

Visa merVisa mindre