Säljer. Region Stockholm säljer en fastighet i Spånga som inrymmer vård och förskola. Foto: Mostphotos

Vårdfastighet i Spånga säljs – möts av kritik

Region Stockholm säljer en vårdfastighet i Spånga. Affären kritiseras av politiska oppositionen.

  • Publicerad 12:55, 28 jun 2021

Försäljningen handlar om tomträtten och byggnaden på en fastighet i Solhöjden som ägs av Region Stockholm.

Byggnaden inrymmer barnvårds-, mödravårdscentral, och en öppen förskola.

Region Stockholms fastighets- och servicenämnd beslutade den 17 juni att sälja tomträtten och byggnaden till privata bygg- och fastighetsbolaget Bo trygg, för 16,4 miljoner kronor.

Själva marken ägs fortfarande av Stockholms stad.

Vill fokusera

Den politiska majoriteten motiverade försäljningen med att den vill fokusera regionens verksamhet till vård och kollektivtrafik.

– Långsiktigt vill vi renodla vår verksamhet och fokusera på sjukvård och kollektivtrafik. Då är det bra att sälja fastigheter, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.

Verksamheterna som inryms i lokalerna påverkas inte av försäljningen, enligt Boberg.

Socialdemokraterna kritiserade hur försäljningen förberetts. Partiet efterlyste i en protokollsanteckning konsekvensanalyser för vård, omsorg och ekonomi innan en affär.

– Genom att göra den här sortens försäljningar försvårar man för regionen att ge vård. Man kan inte ge vård om inte fastigheterna finns, då finns risk att vård lägger ned, säger Talla Alkurdi (S), regionråd i opposition.

Vänsterpartiet ville stoppa affären, bland annat med motiveringen att regionen tappar kontrollen över lokalerna.

Mitt i har sökt Bo trygg.

Äger för miljarder

Region Stockholm äger fastigheter för nästan 39 miljarder kronor, från Norrtälje i norr till Södertälje i söder.

Totalt handlar det om två miljoner kvadratmeter lokalyta.

Politikerna i fastighets- och servicenämndens ansvarar för fastigheterna.

Källa: Locum, Region Stockholm

Visa merVisa mindre