Gemenskap. Gunnar och Kerstin Tegbrant upplåter en del av sitt hem för Julia Osovaya och Philip Voinov och deras två hundar.

Värdfamiljer oroas över att ukrainare kan tvingas flytta

Huddinge kommer att anvisas 63 ukrainska flyktingar. Det är dock ovisst om de 900 ukrainare som redan befinner sig i kommunen kommer att kunna bo kvar. "De har hunnit rota sig här, det är inhumant att flytta dem igen", säger Kerstin Tegbrant som har tagit emot ett ukrainskt par.

  • Publicerad 16:00, 7 jul 2022

Kerstin och Gunnar Tegbrant är några av alla de Huddingebor som tagit emot ukrainare i sitt hem. Sedan slutet av mars bor paret Julia Osovaya och Philip Voinov och deras två hundar hemma hos dem i Fullersta.

– Det fungerar jättebra. När de kom sa vi tre månader. Det är absolut ingen brådska, men alla vuxna behöver ju ett självständigt boende och möjligheten att kunna låsa om sig, säger Kerstin Tegbrant.

Julia och Philip har båda fått timanställning och läser svenska på ABF.

– De har hunnit rota sig och många har barn som går i skolan här. Det är inhumant att rycka upp dem igen. Och de skulle ju dessutom förlora sina jobb då. Samtidigt tjänar de inte tillräckligt för att betala en egen hyra, säger Kerstin Tegmark.

De vill ha en diskussion med de lokala politikerna hur man kan möjliggöra för alla ukrainare som bor i Huddinge att kunna bo kvar.

– Jag har mejlat de ledande politikerna i koalitionen och frågat hur de tänker så att inte den här gruppen faller mellan stolarna, säger Gunnar Tegbrant.

Anvisas 63 personer

Från och med den 1 juli börjar Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna, som då övertar ansvaret för att ordna boendeplatser.

Huddinge kommun anvisas 63 personer. Att kommunen får ett så långt antal beror på att det redan är många ukrainare som bor i Huddinge med eget boende. Kommunen uppskattar att det är omkring 900 personer.

De ukrainare som anvisas till Huddinge av Migrationsverket kommer att placeras på tillfälliga boenden.

Samtidigt bor det alltså redan ett stort antal ukrainska flyktingar i Huddinge. Många av dem bor i värdfamilj. När de behöver ett nytt boende ska de vända sig till Migrationsverket. Var i landet de erbjuds boende beror på var det finns lediga platser, även om myndigheten tar hänsyn till hur etablerade personerna är i den kommun de redan befinner sig i.

Vill uppmana till dialog med Migrationsverket

Värdfamiljer och organisationen Livets hjälp i Huddinge vädjar om att ukrainarna ska få bo kvar. Många har etablerat sig, barnen har börjat i skolan och kanske med någon fritidsaktivitet.

– Jag kan förstå den poängen. Men vi följer det regelverk som ålagts oss. Om alla kommuner gör det är det det bästa för att vi ska få ett ordnat mottagande i hela landet, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande (M).

Är inte det bästa att de som rotat sig får bo kvar?

– Men det är inte kommunernas ansvar, det är ett nationellt ansvar. Vi tar ansvar för det som vi ska göra.

Norrtälje kommun har gått ut med att man fört en dialog med Migrationsverket om att de som redan bor i kommunen ska kunna bo kvar. Har Huddinge gjort något liknande?

– Nej, vi har ingen sådan kontakt, vad jag känner till.

Gunnar och Kerstin Tegmark vill uppmana politikerna att ha en dialog.

– Vi tycker att både kommunen och regionen borde samarbeta med Migrationsverket. De behöver ju inte bo kvar just i Huddinge, men i alla fall i regionen. Att rycka upp dem är inhumant och dessutom slöseri med resurser, säger Gunnar Tegmark.

Ny lag från 1 juli

Den1 juli börjar den nya lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Syftet är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet.

Huddinge kommun ahr fått i uppdrag att ordna boende åt 63 personer.

Sedan tidigare befinner sig 900 byanlända ukrainare i Huddinge. Om de behöver hjälp med att ordna nytt boende ska de vända sig till Migrationsverket.

Visa merVisa mindre