Vården ska utreda familjens kritik

Landstinget, och kommunen, bemöter nu kritiken om att cancersjuke Karl-Erik Bengtsson, 91 år, ska ha misskötts av hemtjänsten och vägrats ambulans dagen innan han amputerade benet. – Om det har gått till såsom det beskrivs är det inte acceptabelt, säger Elda Sparrelid, chefsläkare på landstinget.

  • Publicerad 15:04, 27 jun 2018

Varken Huddinge kommun eller landstinget vill kommentera vad som hänt Karl-Erik Bengtsson, eftersom de inte uttalar sig i enskilda fall med tanke på patientsekretessen.

Men båda parter ska utreda familjens klagomål, om att svårt sjuke Karl-Erik Bengtsson ska ha vägrats ambulans samtidigt som han varit utan trygghetslarm och fått fel vård av hemtjänsten.

Ser allvarligt på klagomålet

Elda Sparrelid är chefsläkare på landstinget. Hon säger att ambulansföretaget ser allvarligt på klagomålet från de anhöriga, om att ambulansen ska ha nekat skjuts till Karolinska sjukhuset i Solna, trots att mannens läkare ska ha förordat att han skulle just dit omedelbart.

– Om en händelse har gått till såsom det beskrivs är det inte acceptabelt. Så får det inte gå till. Men utredningen får svara på vad som har hänt i just det här fallet, säger Elda Sparrelid.

Elda Sparrelid.

Ska lyssna på läkare

Enligt henne ska det finnas synnerliga skäl om en ambulans kör någon annanstans än dit läkare beordrat – förutsatt att det är vården som har beställt ambulansen.

Men om en patient själv beställer en ambulans har ambulanspersonalen, generellt sett, mer att säga till om vart patienten ska.

– Men en patient har alltid rätt att bli lyssnad till, säger Elda Sparrelid.

Kommunen: ”Jättetråkigt”

Marianne Wikander, verksamhetschef för äldreomsorgen i Huddinge kommun, beklagar de anhörigas upplevelser om att även hemtjänsten misskötte vården.

– Jag ifrågasätter inte alls deras upplevelse. Det är jättetråkigt om en av våra kunder och de anhöriga inte är nöjda med våra insatser. Vi försöker alltid att utgå ifrån kundens behov och önskemål, och vi försöker hitta lösningar, om det uppstår problem, säger Marianne Wikander.

Marianne Wikander, Huddinge kommun.

Förtroendet förbrukat

Kommunen ska nu utreda familjens klagomål.

– Vi utreder alltid alla klagomål för att säkerställa att sådana här misstag inte sker, säger Marianne Wikander.

Hon beklagar att familjens förtroende för kommunens hemtjänst är förbrukat.

– Det är jättetråkigt. Men det här är inte signifikant för vår äldreomsorg. Jag är stolt över hemtjänsten och dess medarbetare och de gör ett fantastiskt arbete.