Här, på infektionskliniken vid Karolinska i Huddinge, ska eventuella corona-fall vårdas. Foto: Veronica Johansson

Vården rustar för corona – ransonerar munskydd och visir

Det finns risk för att skyddsutrustning tar slut om smittan sprids i Stockholm. Smittskyddet uppmanar därför personalen i vården att använda annan, likvärdig utrustning.

  • Publicerad 14:38, 26 feb 2020

Risken att corona-smittade personer upptäcks i Sverige, som smittats av viruset utomlands, bedöms nu av Folkhälsomyndigheten som hög, den näst högsta nivån på skalan. Det beror framför allt på att svenskar reser mycket.

Samtidigt anser myndigheten att risken för spridning i Sverige är låg.

– Vi har en väldigt bra beredskap och arbetssätt för att hantera fall. Vi har också testat nästan 200 misstänkta fall, regionerna gör ett fantastiskt arbete med att hitta personerna och labben har kunnat avskriva fallen, sade Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, vid en presskonferens på onsdagen.

Om viruset skulle spridas i Sverige finns i dag utrymme för 5 000 provtagningstillfällen och 1 400 vårddygn, enligt Socialstyrelsens sammanställning.

En pressträff hölls på Folkhälsomyndigheten på onsdagen. Statsepidemiolog Anders Tegnell förklarar att risken för ”import-smitta” höjts. Foto: Ingrid Johansson.

Stor efterfrågan

Myndigheten uppmanar nu regionerna att se över leveranser av skyddsutrustning.

– Vi försöker också stödja regionerna att skapa kontinuitet i varor och leveranser kring personlig skyddsutrustning. Det är en utmaning, den globala efterfrågan är stor, sade  Johanna Sandwall, krisberedskapschef, vid pressträffen.

– Vi tittar också på belastningen på vårdavdelningar, intensivvårdsavdelningar och operationsverksamheten, för att få ett mått på tillgängligheten.

Risk för brist

I Region Stockholm ser man nu en risk för brist på heltäckande visir och andningsskydd.

”För att minska risken för brist i de vitala verksamheter som främst ska behandla patienter vid en eventuell smittspridning prioriteras nu leveranser till de verksamheter som tar hand om patienter med misstänkt smitta av covid-19. De verksamheter där man arbetar med andningsskydd eller visir som inte hanterar smittsamma patienter uppmanas därför att arbeta med alternativa förbrukningsmaterial.” skriver Smittskydd Stockholm på sin webb.