Vårdchefen: ”Inte läge att ändra restriktioner i Sollentuna”

Läget inom vård och omsorg i Sollentuna är förhållandevis stabilt, trots fortsatt smittspridning i samhället. Det berättar vård- och omsorgskontorets förvaltningschef Pia Bornevi. – Vi behöver fortsatt göra allt vi kan för att skydda de äldre och andra personer i riskgrupper, faran är inte över.

  • Publicerad 15:50, 25 maj 2020

Vård- och omsorgskontorets fokus nu är att värna äldres och andra riskgruppers trygghet, hälsa och liv, förklarar Pia Bornevi. Därför råder fortsatt besöksrestriktioner på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Oro bland anhöriga

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att coronaviruset fått spridning på flera av Sollentunas äldreboenden. Artiklarna väckte stor oro hos många anhöriga, berättar Pia Bornevi. Nu är emellertid situationen mycket bättre.

Cirka 40 har avlidit i covid-19 på Sollentunas äldreboenden

– På tre av de särskilda boendena för äldre finns fortfarande smittade personer men det handlar om enstaka fall. Inom LSS-boendena är läget stabilt och så även inom hemtjänsten. Det finns i nuläget ingen brist på utrustning och personalläget är förhållandevis stabilt. Medarbetarna inom vård-och omsorg gör verkligen ett fantastiskt jobb under mycket svåra omständigheter, säger hon.

Stödlinje har öppnats

För att möta upp behovet av någon att prata med har kommunen en stödtelefon som anhöriga och andra oroliga kan ringa till.

– Kommunens anhörigkonsulent och demenssamordnare har också kontaktat anhöriga till personer som har avlidit, vilket många har bekräftat känns fint. Vi har även haft kontakt med brukare och anhöriga till de äldre som i vanliga fall besöker dagverksamhet med demensinriktning och även anhöriga till brukare med beviljad växelvård, säger Pia Bornevi.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov finns?

Smittspridningen i samhället i stort behöver minska. Och vi måste fortsätta att följa rekommendationerna från myndigheterna även om det känns jobbigt och trist. Budskapet att vid minsta symptom stanna hemma från arbetet kvarstår.

”Besöksförbudet en viktig del”

Vård- och omsorgskontoret får en del frågor och önskemål om att lätta på besöksförbudet på särskilt boende för äldre, berättar Pia Bornevi.

– Jag förstår att anhöriga längtar efter sina närstående och att man gärna vill träffas, men det är ännu inte läge att rucka på några restriktioner gällande smittskyddsarbetet, där besöksförbudet är en viktig del. Vi behöver fortsatt göra allt vi kan för att skydda de äldre, faran är inte över.

Digital kontakt

Verksamheterna erbjuder dock möjlighet att hålla kontakt digitalt med närstående i den här situationen när man inte kan träffas som vanligt, berättar Pia Bornevi.

– De har också gjort allt för att möjliggöra anhörigas närvaro vid livets slutskede på ett säkert och värdigt sätt. Vid samtal med anhöriga har flera lyft hur mycket det har betytt för dem att kunna vara med och ta ett värdigt farväl.

Möjligt att ses utomhus

Inom LSS-området och specifikt daglig verksamhet har några ställt om till att träffas ute eller erbjuda verksamhet digitalt, förklarar Pia Bornevi.

Vi uppmuntrar fortsatt anhöriga till personer som bor på grupp- och servicebostäder enligt LSS att följa de besöksrestriktioner som råder. Att träffa sina anhöriga utomhus på behörigt avstånd, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och även individuella förutsättningar, kan självklart vara ett alternativ till telefon och digitala möten, säger hon.

”Personalen är verkligen hjältar”

Lokaltidningen Mitt i har vid två tidigare tillfället bett Pia Bornevi att bedöma läget för Sollentunas vård och omsorg i form av ett slags självskattning på en skala mellan 1 och 10 där 1 är normalläge och 10 är exceptionellt tufft. Då kom hon fram till en 6:a på skalan, både den 3 april och två veckor senare.

Hur ser det ut just nu? Hur bedömer du att Sollentunas vård och omsorg mår på samma skala i dag?

– Min bedömning här och nu är att vi ser en stabilisering i vård-och omsorgsverksamheterna. Mot bakgrund av det säger jag en 4:a. Det görs beundransvärda insatser i verksamheterna varje dag, dygnet runt. Vård- och omsorgspersonalen är verkligen hjältar.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Sollentuna har utsetts till Årets biltvättarkommun

Nyheter Kreativ informationskampanj gav pris från Hållbar biltvätt. Sollentuna kommun är bäst i Sverige på att informera och uppmuntra sina invånare till att inte tvätta bilen på gatan. Tack vare sina insatser har kommunen nu utsetts till Årets biltvättarkommun 2020...tisdag 20/10 9:47

Nu är Röda Korsets nya second hand-butik invigd

Nyheter Mindre lokal ska ge större lönsamhet. En stund före klockan 11 i lördags började en liten nyfiken kö bildas utanför Röda Korsets nya second hand-butik på Hvidovrestråket i Tureberg. – Härmed förklarar jag vår nya butik invigd, sa Joakim...tisdag 20/10 5:15

Oförändrad skatt i Alliansens budget för 2021

Nyheter De ekonomiska prognoserna präglas av stor osäkerhet. Nu har den styrande Alliansen i Sollentuna presenterat sitt budgetförslag för de kommande åren.måndag 19/10 14:30