Efter dödsfallen – nu påstår chefen på äldreboendet Berga att smittan är utrotad. Foto: Christian Lärk

Vårdchefen: ”Berga är friskförklarat”

Smittspridningen på äldreboendet Berga i Solna blev en riksnyhet. Nu påstår boendets vd Sakarias Mårdh att boendet är helt fritt från smitta. – Vi är friskförklarade, säger han. Men på Smittskydd Stockholm är man tveksamma till metoden.

  • Publicerad 11:45, 20 maj 2020

Berga äldreboende är coronafritt. Det påstår Sakarias Mårdh, vd för vårdbolaget Ansvar och Omsorg AB som driver boendet.

– Alla är friska på Berga och har varit så i tre veckor, säger han.

Inga symptom

Själva friskförklarandet genomfördes av läkarorganisationen Familjeläkarna och baseras på tester av de boende.

– Alla boende som varit misstänkt smittade har blivit testade och de som vi vet har varit smittade har varit symptomfria under tillräckligt lång tid för att förklaras friska, säger Sakarias Mårdh.

Även om smittspridningen av covid-19 visat sig vara oförutsägbar känner sig Sakarias Mårdh trygg i bedömningen.

– Jag är ingen läkare men när man uppnår de här kriterierna blir man friskförklarad. Ingen verksamhet kan veta säkert om det fortsätter men just nu är vi glada för att det är som det är.

Ny smitta ”alltid en risk”

Men testen på Berga är inte heltäckande. De som är symptomfria har inte testats och det har inte heller skett någon totaltestning av personalen.

– Nej, som det ser ut i dag finns det inte möjlighet att genomföra tester av alla i personalen. Alla med symptom ska stanna hemma och vi vidtar alla försiktighetsåtgärder, säger Sakarias Mårdh.

Hur ser ni på risken att personalen kan ta in smittan igen?

– Ja, det är alltid en risk, men vi följer de riktlinjer som finns. Men självklart kommer vi att fortsätta jobba med skyddsutrustning för att förhindra framtida spridning.

Bergas chef om brottsutredningen: ”Gjort allt vi kan”

Inga nya boende

Enligt Sakarias Mårdh kommer Berga att trappa upp provtagningen av personalen framöver. Man planerar också att utöka användandet av skyddsutrustning, som visir.

Några nya boende tas inte in för tillfället.

– Om vi skulle ta in någon ny skulle de att sättas i karantän i 14 dagar. Men det ligger nog inte i närtid.

”Självklart mycket glädjande”

På Smittskydd Stockholm har man inte hört talas om att äldreboenden friskförklarats. De har heller inga riktlinjer för det.

– I avsaknad av riktlinjer för detta är det därför svårt för oss att besvara om det går att friskförklara boenden i det här läget, säger biträdande smittskyddsläkare Maria Rotzén och fortsätter:

– Det är självklart mycket glädjande om fler äldreboenden i regionen får färre antal bekräftade fall.

I början av maj valde åklagare att inleda en förundersökning om arbetsmiljöbrott på Berga. Utredningen pågår fortfarande.

Fakta

Så gick bedömningen till

För att ett boende ska kunna räknas som fritt från corona krävs det att ingen person på boendet har haft symptom de senaste två dagarna eller insjuknat de senaste två veckorna.

Det enligt Familjeläkarna, som ansvarar för läkarvården på Berga och ytterligare knappt 200 äldreboenden i Stockholm.

Källa: Familjeläkarna