Vårdcentralens nya chef lovar bättring

Specialister som slutar, månadslånga väntetider och kö runt kvarteret. Flera vårdcentraler längs linje 17 har tappat stort när det gäller patienternas förtroende under det senaste året – och värst har det varit för Bagarmossen. Men verksamhetschefen Niran El Kouni lovar att det redan inom några månader kommer att vara stor skillnad.

  • Publicerad 09:05, 14 mar 2017

Det senaste årets ökade missnöje handlar framför allt om vårdcentralens tillgänglighet: Månadslånga väntetider och svårigheter att nå fram på telefon. Peter Lundqvist på enheten för allmän medicin på hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger att man fått tydliga signaler om att det inte funkar bra på vårdcentralen i Bagarmossen.

– Vi har en dialog med vårdcentralen och följer upp så att de jobbar för att lösa situationen och att läget inte förvärras.

Patientenkäten är det redskap som landstinget använder för att kunna se hur vårdgivarna sköter sitt uppdrag. Mitt i har tittat på enkätsvaren för vårdcentralerna i Björkhagen, Bagarmossen och Skarpnäck och jämfört siffrorna från 2015 och 2016. Genomgången visar att nöjdheten som helhet har minskat mest för Bagarmossens vårdcentral, med en nedgång med åtta procentenheter. För vårdcentralen i Björkhagen är nedgången två procentenheter och i Skarpnäck har nöjdheten ökat.

Missnöjet med Bagarmossens vårdcentral syns tydligt på flera områden. Nöjdheten med tillgängligheten som helhet i har till exempel droppat med 8 procentenheter och när det gäller den enskilda frågan om möjligheten att få träffa en läkare inom rimlig tid, vid Bagarmossens vårdcentral är förtroendeminskningen ännu större: 15 procentenheter.

Ny chef

Niran El Kouni blev ny verksamhetschef för Bagarmossens vårdcentral i januari i år, tillförordnad sedan oktober och dessförinnan distriktsläkare på vårdcentralen. Hon medger att det har varit jobbigt den senaste tiden.

– Vi vet att förtroendet och nöjdheten sjunkit. Väntetiderna har varit långa och är det fortfarande. Vi tappade fyra läkare på väldigt kort tid, en chef gick i pension, en blev sjuk. Och allt hände på samma gång.

Kollegan Gunhild Arvidsson, medicinsk sekreterare, har jobbat på vårdcentralen i nästan 30 år. Hon lägger till:

– Det är rätt extremt att fyra specialister slutade samtidigt, samtidigt som det är stor brist på specialistläkare. Det är klart att det blir rörigt under en period. Men är det akut så får man en tid samma dag.

Men bara om man är snabb med att ringa telefonslussen på morgonen, eller hur?
– De sköterskor som svarar gör en lägesbedömning, vi har haft svårt att hinna med alla men jag ser ett annat problem i det här också: Vi lever i en stressig tid, alla livspusslar och vill ha en tid på en gång, eller också är man ledig i dag och vill passa på för att slippa vara borta från jobbet, säger Gunhild Arvidsson.

Vi lever i en stressig tid, alla livspusslar och vill ha en tid på en gång, eller också är man ledig i dag och vill passa på för att slippa vara borta från jobbet.

Gunhild Arvidsson, medicinsk sekreterare

Återinför öppen mottagning

Och en person som ringer och är akut sjuk får förstås komma hit, menar Niran El Kouni. I dag är väntetiderna mellan en och åtta veckor. De läkare som har jobbat här längst har längst väntetider.

Men hur ska ni få bukt med det låga förtroendet hos era patienter?
– Vi har lyckats rekrytera så att vi har nästan full bemanning och vi har anställt ytterligare två läkare för att kunna jobba undan väntetider, säger Niran El Kouni.

Räcker det verkligen med att bemanna upp?
– Droppet i förtroende, och det ökade missnöjet kom just i samband med den plötsliga läkarbristen. Men vi ska också återinföra öppen infektionsmottagning, för att minska trycket på telefonväxeln.

Men öppen mottagning har ni ju redan provat, då var det kö runt kvarteret.
– Ja, den vi hade var ingen rolig historia. Den nya kommer att vara mer styrd med tydliga regler. Bara den som söker akut för infektionssjukdom tas emot, säger Niran El Kouni.

Skillnad inom kort

Återinförandet av den öppna mottagningen kommer att göra skillnad direkt, tror Niran El Kouni. Och det faktum att nästan alla vårdcentralens cirka 14 000 listade patienter nu åter är knutna till en husläkare.

När kommer förbättringen att märkas?
– Redan inom ett par månader, säger Niran El Kouni.

Gunhild Arvidsson flikar in:

– Men sedan kommer sommaren och semestrarna, det kan vara bra att komma ihåg det.

Fakta

Mindre nöjda i Bagarmossen och Björkhagen

2016 (jämfört med 2015).  Andel nöjda eller mycket nöjda patienter i procent

Vårdcentral          Helhetsintryck           Tillgänglighet           Bemötande
Björkhagen                         62 (-2)                            72 (-6)                             74 (-5)
Bagarmossen                      71 (-8)                             70 (-8)                            77 (-10)
Skarpnäck                            83 (+11)                           88 (+5)                         87 (0)
Länssnitt                              80                                      82                                  85

Källa: Sveriges kommuner och landsting
Visa merVisa mindre