Svarar. Vårdbolaget på Berga att man har gett de äldre en god omvårdnad, Foto: Claudio Britos

Vårdbolaget: Alla fick god vård på Berga

Berga vårdboende har fått hård kritik av IVO för vården i början av pandemin. Nu har bolaget gett sin syn på saken.

  • Publicerad 08:15, 19 mar 2021

Mitt i Solna har berättat om den kritik som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för fyra veckor sedan riktade mot vårdbolaget A&O Temabo som driver Berga.

Där avled 23 äldre med covid-19 förra våren.

IVO:s granskning visade att flera dog ensamma i sina rum och att personal saknade förutsättningar och kunskap för att vårda smittade.

Kritiken ledde till krav från Socialdemokraterna att bryta samarbetet med A&O Temabo.

När bolaget nu bemöter IVO:s kritik har de delvis en annan bild av vad som hände.

De skriver att alla med covid-19 fick omvårdnad och tillsyn, och tillbakavisar påståendet om att personal var hindrade från att gå in till smittade. ”IVO bygger sitt utlåtande på vad en enda sjuksköterska har svarat”, skriver vårdbolaget.

Att sjuka tvingades väntas på mediciner stämmer inte heller, står det i svaret.

https://www.mitti.se/nyheter/flera-aldre-dog-ensamma-i-covid/repubr!WZcMQsbIMQP7tyTQgoLa8Q/

Att äldre dog ensamma beror enligt A&O Temabo på att förloppet ofta var väldigt kort.

”I flera fall var boende pigga, satt uppe på förmiddagen och åt lunch. När de skulle stiga upp efter att ha vilat var de avlidna. Detta kunde ingen förutse.”

Smittfritt

Personalfrånvaron var stor på boendet i början av pandemin, uppåt 70 procent. Men alla som jobbade med de äldre hade fått utbildning i hygien och covid-19, skriver bolaget.

Som åtgärder har de bland annat sett över rutiner för palliativ vård och prioriteringslistor för personal vid hög frånvaro. Sedan maj har boendet varit smittfritt.

Socialdemokraterna står fast vid att inte förlänga avtalet, trots åtgärdslistan och att en del av kritiken alltså tillbakavisas.

– Det här är en vårdskandal och att automatiskt förlänga avtalet sänder fel signaler, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).

Omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (KD) säger att han helst vill se IVO:s svar före beslut.

– Det här kommer att vara en del av underlaget vi använder för att bedöma hur vi går vidare. Nu ligger bollen hos IVO.

Vissa skärpningar har gjorts i kontrakten med dem som driver äldreomsorg i Solna.

– Vi har skärpt våra avtal och skrivit in krav på lager av skyddsutrustning för fem veckor. Det gäller från och med 1 mars i år.

Avvaktar. Samuel Klippfalk har ännu inte bestämt om vårdbolaget får fortsätta driva Berga. Foto: Pressbild

Flera granskningar

Berga i Bergshamra hamnade i rampljuset i våras sedan boendet drabbats av stor smittspridning och många dödsfall.

Både IVO och FOU nu, som bedriver äldreforskning, har granskat Berga. IVO:s granskning ledde till kritik på flera punkter.

IVO granskade också smittspridningen i ett separat ärende, som den 3 mars 2021 avslutades. Inga brister konstaterades.

Visa merVisa mindre