Skolungdomarna i Nacka har kartlagts i Stockholmsenkäten Foto: Mostphotos

Varannan skolflicka i Nacka har sömnproblem

Varannan skolflicka i Nacka har svårt att somna en eller flera gånger i veckan. Även en stor andel av pojkarna har sömnsvårigheter. Det visar Stockholmsenkäten, som besvarats av elever i länets niondeklasser samt elever som går andra året på gymnasiet.

  • Publicerad 11:04, 17 sep 2018

Skolflickor i Nacka har oftare huvudvärk än pojkar såväl i grundskolan som i gymnasiet.

Skolpojkar tycker i något större omfattning än flickorna att det är riktigt härligt att leva. Pojkarna tycker också i betydligt högre grad att de har god psykisk hälsa.

Det visar Stockholmsenkäten, en årligt återkommande enkät som länsstyrelsen låter skolelever besvara.

I Nacka har 941 elever i årskurs nio och 640 elever i gymnasiets årskurs två, svarat på frågorna.

Av svaren går att utläsa att flickor både i grundskolan och gymnasiet oftare har huvudvärk än pojkar. Pojkar bedömer också i högre andel än flickor sin psykiska hälsa som bra.

Vidare framgår att en stor andel av såväl flickorna som pojkarna har svårt att somna på kvällarna, framförallt gymnasieflickorna där hälften svarat att de har svårt att somna en eller flera gånger i veckan.

Här nedan kan du se Nackaelevernas svar.

Fakta

Svar årskurs 9, skola fritid föräldrar

Elever som trivs bra i skolan (Nacka/Totalt Stockholm):

Pojkar 92 procent / 90 procent

Flickor 88 / 85

Elever som skolkat fyra eller fler dagar det här läsåret

Pojkar 5 / –

Flickor 3 / 5

Elever som fuskat på läxförhör eller prov det här läsåret

Pojkar 33 / 39

Flickor 39/ 50

Elever som känt sig mobbade i skolan det här läsåret

Pojkar 11 / 14

Flickor 18 / 24

Elever som blivit mobbade två gånger i månaden eller oftare, bland de elever som uppgett att de känt sig mobbade eller trakasserade under läsåret

Pojkar 39 / 32

Flickor 22 / 31

Elever som varit med om att mobba andra det här läsåret

Pojkar 13 / 14

Flickor 4 / 9

Elever som blivit mobbade via internet eller sms/mms det här läsåret

Pojkar 9 / 8

Flickor 11 / 11

Elever som varit med om att mobba andra elever via internet eller sms/mms det här läsåret

Pojkar 3 / 5

Flickor 1 / 3

Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt

Pojkar 14 / 23

Flickor 11 / 17

Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning

Pojkar 70 / 67

Flickor 70 / 63

Elever vars föräldrar alltid vet var de år när de är ute med kamrater på kvällarna

Pojkar 61 / 59

Flickor 64 / 65

Elever vars föräldrar vet vilka kamrater de umgås med på fritiden är

Pojkar 86 / 82

Flickor 90 / 87

Elever vars föräldrar vet vad de spenderar sina pengar på

Pojkar 78 / 79

Flickor 86 / 82

Elever som av sina föräldrar får enstaka glas/blir ofta bjudna på alkohol

Pojkar 6 / 6

Flickor 5 / 6

Elever som får dricka alkohol för sina föräldrar

Nacka 7 / 8

Flickor 7 / 7

Elever vars föräldrar inte dricker alkohol

Pojkar 11 / 17

Flickor 6 / 15

Elever som tycker att någon i familjen dricker för mycket

Pojkar 7 / 7

Flickor 7 / 12

Svag anknytning till föräldrar (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar 21 / 22

Flickor 20 / 21

Svag uppmärksamhet från föräldrar (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar  18 / 20

Flickor 17 / 18

Inkonsekventa föräldrar (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar 40 / 38

Flickor 36 / 37

 

 

Källa: Länsstyrelsen
Visa merVisa mindre

Fakta

Svar årskurs 9, psykisk hälsa

Elever som ofta tycker det är riktigt härligt att leva (Nacka/Totalt Stockholm):

Pojkar 74 / 69

Flickor 62 / 60

Grad av psykisk hälsa (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar 66 / 64

Flickor 52 / 50

Elever som oftast är nöjda med sitt utseende (procent)

Pojkar 73 / 69

Flickor 50 / 49

Elever som haft huvudvärk en gång i veckan eller oftare

Pojkar 20 / 22

Flickor 40 / 42

Elever som har dålig aptit en gång i veckan eller oftare

Pojkar 21 / 22

Flickor 32 /36

Elever som haft ”nervös mage” en gång i veckan eller oftare

Pojkar 18 / 18

Flickor 30 / 35

Elever som har svårt att somna en gång i veckan eller oftare

Pojkar 40 / 40

Flickor 47 / 51

Elever som sovit oroligt och vaknat under natten en gång i veckan eller oftare

Pojkar 10 / 12

Flickor 19 / 24

Elever som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför

Pojkar 15 / 17

Flickor 37 / 39

Elever som ofta känner sig rädda utan att veta varför

Pojkar 3 / –

Flickor 11 / 10

Elever som skulle vilja ändra mycket på sig själva

Pojkar 18 / 19

Flickor 32 / 33

Elever som ofta tycker att de inget duger till

Pojkar 11 / 12

Flickor 29 / 29

Elever som ofta känner sig slöa och olustiga

Pojkar 12 / 16

Flickor 24 / 26

Källa: Länsstyrelsen
Visa merVisa mindre

Fakta

Svar gymnasiet årskurs 2, skola fritid föräldrar

Elever som trivs bra i skolan (Nacka/Totalt Stockholm):

Pojkar 94 procent / 90 procent

Flickor 88 / 89

Elever som skolkat fyra eller fler dagar det här läsåret

Pojkar 6 / 8

Flickor 8 / 10

Elever som fuskat på läxförhör eller prov det här läsåret

Pojkar 34 / 32

Flickor 40 / 37

Elever som känt sig mobbade i skolan det här läsåret

Pojkar 7 / 9

Flickor 15 / 15

Elever som blivit mobbade två gånger i månaden eller oftare, bland de elever som uppgett att de känt sig mobbade eller trakasserade under läsåret

Pojkar 29 / 27

Flickor 29 / 25

Elever som varit med om att mobba andra det här läsåret

Pojkar 5 / 9

Flickor 3 / 3

Elever som blivit mobbade via internet eller sms/mms det här läsåret

Pojkar 6 / 7

Flickor 6 / 7

Elever som varit med om att mobba andra elever via internet eller sms/mms det här läsåret

Pojkar 3 / 5

Flickor 1 / 2

Elever som ofta eller ibland brukar vara på fritidsgård eller träffpunkt

Pojkar 7 / 14

Flickor 6 / 8

Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning

Pojkar 54 / 56

Flickor 51 / 51

Elever vars föräldrar alltid vet var de år när de är ute med kamrater på kvällarna

Pojkar 58 /56

Flickor 68 / 66

Elever vars föräldrar vet vilka kamrater de umgås med på fritiden är

Pojkar 76 / 79

Flickor 90 / 89

Elever vars föräldrar vet vad de spenderar sina pengar på

Pojkar 70 / 71

Flickor 75 / 76

Elever som av sina föräldrar får enstaka glas/blir ofta bjudna på alkohol

Pojkar 32 / 30

Flickor 28 / 26

Elever som får dricka alkohol för sina föräldrar

Nacka 46 / 45

Flickor 42 / 41

Elever vars föräldrar inte dricker alkohol

Pojkar 6 / 15

Flickor 8 / 14

Elever som tycker att någon i familjen dricker för mycket

Pojkar 8 / 9

Flickor 11 / 13

Svag anknytning till föräldrar (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar 17 / 21

Flickor 17 / 17

Svag uppmärksamhet från föräldrar (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar  18 / 21

Flickor 18 / 18

Inkonsekventa föräldrar (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar 35 / 37

Flickor 36 / 35

Källa: Länsstyrelsen
Visa merVisa mindre

Fakta

Svar gymnasiet årskurs 2, psykisk hälsa

Elever som ofta tycker det är riktigt härligt att leva (Nacka/Totalt Stockholm):

Pojkar 68 / 64

Flickor 61 / 58

Grad av psykisk hälsa (index 0-100, 0 lägst 100 högst)

Pojkar 61 / 62

Flickor 49 / 47

Elever som oftast är nöjda med sitt utseende (procent)

Pojkar 73 / 69

Flickor 54 / 53

Elever som haft huvudvärk en gång i veckan eller oftare

Pojkar 24 / 23

Flickor 35 / 43

Elever som har dålig aptit en gång i veckan eller oftare

Pojkar 23 / 22

Flickor 36 /34

Elever som haft ”nervös mage” en gång i veckan eller oftare

Pojkar 22 / 20

Flickor 37 / 38

Elever som har svårt att somna en gång i veckan eller oftare

Pojkar 41 / 45

Flickor 50 / 53

Elever som sovit oroligt och vaknat under natten en gång i veckan eller oftare

Pojkar 12 / 15

Flickor 31 / 30

Elever som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför

Pojkar 18 / 21

Flickor 45 / 43

Elever som ofta känner sig rädda utan att veta varför

Pojkar 3 / 4

Flickor 11 / 11

Elever som skulle vilja ändra mycket på sig själva

Pojkar 17 / 23

Flickor 27 / 33

Elever som ofta tycker att de inget duger till

Pojkar 12 / 15

Flickor 28 / 30

Elever som ofta känner sig slöa och olustiga

Pojkar 17 / 19

Flickor 30 / 31

Källa: Länsstyrelsen
Visa merVisa mindre