Att äldre inte vågar gå ut på kvällen är något som bekymrar Erik Slottner (KD). Foto: Anna Z Ek

Varannan över 80 år i Stockholm vågar inte gå ut på kvällen

Hälften av Stockholms äldre över 80 år är rädda för att gå ut på kvällen. – Bekymrar mig verkligen, säger Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 14:55, 10 sep 2020

Stockholms äldre upplever generellt en större otrygghet än vad yngre gör. Det visar stadens nya trygghetsundersökning.

– Att äldre inte vågar gå ut på kvällen bekymrar mig verkligen, säger äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

Ny undersökning

Trygghetsundersökningen görs var tredje år och i år är första gången enkätfrågor ställs till äldre över 80 år. Det gör att staden i nuläget inte har något tidigare resultat att jämföra med.

Enligt Erik Slottner (KD) kommer undersökningarna från och med nu bli ett stående inslag i kommande trygghetsundersökningar. Resultatet blir ett viktigt underlag i det framtida arbetet med trygghetsfrågorna för äldre.

Äldre mer rädda än unga

Trygghetsundersökningen visar att äldre i större utsträckning än yngre inte vågar gå ut på kvällarna. Mest otrygg om kvällarna känner sig äldre i Skärholmen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

– Mätningen visar också att äldre i större utsträckning än yngre iakttar försiktighet med värdesaker. Det framgår även av resultaten att drygt var tredje äldre inte lämnar sin bostad obevakad en längre period, säger Erik Slottner.