Otrygga. Många tjejer i Farsta känner sig otrygga i sitt område på kvällen. Foto: Mitt i/Most photos

Varannan flicka i Farsta känner sig otrygg på kvällen

48 procent av Farstatjejer i årskurs nio känner sig otrygga när de går ut i sitt område på kvällen. Det visar Stockholmsenkäten, som kartlägger levnadsvanor hos unga i länet.

  • Publicerad 12:05, 26 okt 2020

Vartannat år svarar elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet på frågor om sina levnadsvanor.

Utsatthet för brott, användning av droger och psykisk hälsa är några områden som undersöks, i det som kallas Stockholmsenkäten.

Många är otrygga

Nu är svaren från årets enkät sammanställda. Och det finns några frågor där Farstas unga sticker ut, jämfört med sina jämnåriga i andra stadsdelar:

*48 procent av flickorna i årskurs nio uppger att de känner sig otrygga om de går ut ensamma en sen kväll i området. Motsvarande siffra för pojkar är bara 23 procent – och för flickor i totalt i Stockholms stad 33 procent.

Huvudvärk och sömnsvårigheter

Många tjejer i Farsta tycks inte heller må särskilt bra.

*Bara 44 procent av flickorna i årskurs 2 i gymnasiet är nöjda med sitt utseende.

*Hälften har huvudvärk minst en gång i veckan.

*Nästan två av tre klagar på att de ofta har svårt att somna.

Sammantaget gör det att gymnasietjejer från Farsta ligger lägst i hela Stockholm på index över psykisk hälsa, med 43 procent.

Killar mer nöjda med utseendet

Pojkarna tycks må bättre. Till exempel uppger 68 procent att de är nöjda med sitt utseende och 74 procent tycker att livet är ”riktigt härligt att leva”.

Men när det gäller brottslighet syns en del höga siffror:

*13 procent av Farstapojkar i årskurs 9 uppger att de har begått ett allvarligt egendomsbrott senaste året. Bara i Skärholmen och Rinkeby-Kista är andelen högre.

*9 procent av Farstapojkarna i gymnasiets årskurs 2 uppger att de senaste året har slagit någon så de tror att han eller hon behövt sjukvård.

Nästan 10 000 elever svarade

Stockholmsenkäten görs vartannat år vid kommunala skolor i Stockholm. För fristående skolor är det frivilligt att delta.

I år svarade 9574 elever vid 145 skolor i Stockholms stad på frågorna.

Från Farsta stadsdelsområde deltog 261 niondeklassare och 158 elever i årskurs 2 på gymnasiet.

Källa: Stockholmsenkäten 2020

Visa merVisa mindre