Mer än var tredje tjej känner sig otrygga i sitt eget bostadsrområde. Foto: Mitt i, Mostphotos

Var tredje tjej är otrygg på kvällen

Stockholmsenkäten 2018 visar att fler tjejer känner sig rädda när de är ute, ensamma i området där de bor. Skillnader mellan kommunerna är stora – i socioekonomiskt utsatta kommuner är flickor som mest otrygga.

  • Publicerad 14:56, 13 sep 2018

36 procent av flickor i årskårs nio känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde, enligt Stockholmsenkäten som publiceras på torsdagen. Nästan lika många av flickorna i årskurs två på gymnasiet känner sig otrygga i samma situation.

– När man pratar om otrygghet säger många att det främst är äldre kvinnor som känner sig otrygga. Men tittar vi på nivåer är otryggheten lika utspridd bland unga tjejer, säger Michael Frejd, samordnare för brottsförebyggande arbete på länsstyrelsen.

Fler uppger att de hotats

Otryggheten har ökat bland tjejer sen 2012 men ligger på samma nivå sen senaste undersökningen genomfördes: 2016. Däremot har otryggheten ökat i kommunerna Järfälla, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker.


Så många är trygga

Tabellen visar andelen flickor i årskurs nio som svarat att de känner sig ganska eller mycket trygga.

Källa: Stockholmsenkäten


Men trots att fler unga känner sig otrygga har både brottsligheten och brottsutsattheten minskat under samma period enligt undersökningen.

– Här måste vi och kommunerna analysera vad det beror på.

Men en undantag är hot som allt fler unga säger att de utsätts för.

– Varför utsatthet för den typen av brottslighet ökar vet vi inte. Det kan bero på att man reagerar snabbare mot dåligt beteende. En annan teori är att det kan ha spridit sig en jargong bland unga som oftare går över gränsen.

Fler otrygga i fattigare kommuner

Det finns ett tydligt mönster. Flickorna i socioekonomiskt svagare kommuner sig otryggare.

– Resultaten är sämre i områden med sociala utmaningar. Men sen kan svarsfrekvensen ligga bakom att vissa kommuner sticker ut.

Michael Frejd vill lyfta Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuns arbete för att främja tryggheten.

– Där arbetar man tillsammans i kommunen för att öka tryggheten. I Botkyrka har man precis inlett en satsning för att förebygga våld i skolor och förskolor men det är för tidigt att säga om det ger resultat.