Var tredje i Nacka utan plats i skyddsrum

Nacka har för få skyddsrum sett till antalet boende. Bara var tredje invånare får skydd om något skulle hända. Myndigheterna utlovar bättre information.

  • Publicerad 09:00, 31 mar 2017

Skyddsrummen är tänkta att användas vid höjd beredskap och vid krig.

Regering och riksdag tar beslut om när läget är sådant att allmänheten behöver söka sig till skyddsrummen.

Flertalet skyddsrum är byggda på 40-talet.

Under de 70 år som gått har befolkningen ökat och i dagarna har regeringen aviserat om att återinföra värnplikten som följd av öka osäkerhet om utvecklingen i omvärlden.

507 skyddsrum i Nacka

I Nacka, med ett invånarantal som närmar sig 100 000 personer, finns 507 skyddsrum, med plats för 63 372 personer.

Är allmänheten medveten om att det inte finns tillräckligt med skyddsrum?

– Nej det är dom nog inte, dom kanske inte heller är medvetna om att det finns skyddsrum, säger Mats Berglund, enhetschef på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De skyddsrum som finns används i dag ofta till lägenhetsförråd, cykelrum, hobbyrum eller liknande. Fastighetsägare har rätt att använda skyddsrummen på det sättet under fredstid.

”Enförutsättning är att skyddsrummen kan ställas i ordning till skyddsrum inom två dygn.”

– En förutsättning är att skyddsrummen kan ställas i ordning till skyddsrum inom två dygn, av fastighetsägaren eller egentligen av vem som helst, säger Marie Wilhelmsson, handläggare för skyddsrumsfrågor på MSB.

Klarar fastighetsägarna det?

– Vi gör den bedömningen att fastighetsägarna klarar det, säger Marie Wilhelmsson.

Flera brister

I Nacka har MSB under de senaste tio åren påtalat brister i skyddsrum i 160 fall. I faktarutan här bredvid kan du se exempel på vilka brister skyddsrum i Nacka har haft. Efterbesiktningar visar att samtliga brister har åtgärdats, enligt MSB.

Mats Berglund på MSB säger att vid ett missilhot mot Sverige har troligen någon slags förvarning kommit och därmed fyller skyddsrummen en funktion även i dag:

– Dom fyller en funktion i dagens tänkta hotbild. Vi ska kunna skydda oss mot det gamla krigets hot, säger Berglund.

Inga nya skyddsrum

I dag byggs inga nya skyddsrum, inte ens när det byggs nya bostäder. Efter kalla krigets slut ansåg beslutsfattarna att hotbilden minskat och styrde över resurser till en beredskap för andra slags kriser som samhället kan råka ut för.

Finns behov av fler skyddsrum?

– Hotbilden ser annorlunda ut än tidigare men det är ganska tröga system att ändra på. Om fler skyddsrum behövs är ett politiskt beslut, säger Mats Berglund.

MSB har fått regeringens uppdrag att utreda skyddet för befolkningen i dag och i framtiden. Utredningen ska vara klar i höst.

– Skyddsrummen spelar en stor roll i det utredningsarbetet, säger Mats Berglund.

Ökad aktualitet

Skyddsrummen har fått ökad aktualitet även på andra sätt: MSB får allt fler frågor från allmänheten om skyddsrum. Det har gjort att MSB ska gå ut med information riktade till fastighetsägare med skyddsrum, om deras ansvar när det gäller skyddsrum.

MSB tänker också bli bättre på att informera om var skyddsrummen finns:

”Vi måste informera mer i framtiden”

– Vi måste informera mer i framtiden, bland på vår hemsida, där vi ska bli ännu bättre, säger Mats Berglund.

Ska vi som allmänhet ta reda på var skyddsrummen finns?

– Det är lämpligt, det är ett sätt att förbereda sig, vart man ska ta vägen, säger Marie Wilhelmsson.

Här kan du ta del av MSB:s skyddsrumskarta.

 


Läs mer om Nacka: SD utreder gruppledare i Nacka

Läs mer om Nacka: Bästa bagarens bullar finns i Saltsjöbaden

 

Fakta

Här finns några av Nackas skyddsrum

Nacka forum: 8 skyddsrum, med plats för drygt 1 300 personer. Antal besökare i Nacka forum per dag är cirka 17 500 personer.

Sickla köpkvarter: 5 skyddsrum, med plats för drygt 580 personer. Antal besökare per dag i Sickla köpkvarter är cirka 35 600 personer.

Alphyddan: 8 skyddsrum med plats för drygt 600 personer.
Finntorp, Talliden, Järla: 48 skyddsrum med plats för drygt 4 600 personer.

Kvarnholmen: 3 skyddsrum med plats för drygt 230 personer.

Fisksätra: 22 skyddsrum med plats för drygt 7 000 personer.

Orminge: 46 skyddsrum med plats för drygt 6 600 personer.

Saltsjöbaden: 44 skyddsrum med plats för drygt 5 400 personer.

Källa: MSB
Visa merVisa mindre

Här vill man egentligen inte ha skyddsrum

På Nacka gymnasium, där det går 2 150 elever, finns fyra skyddsrum, med plats för drygt 700 personer.

Egentligen vill skolan inte ha skyddsrummen, utrymmena skulle kunna användas till annat, säger personal på skolan.

Magnus Sundberg, intendent på Nacka gymnasium, visar runt i skyddsrummen. I ett skyddsrum som ligger bakom en tjock ståldörr, har skolan tagit bort några mellanväggar för att kunna använda rummet som förråd. I taket sitter tjocka ventilationstrummor, tänkta att förse skyddsrummet med luft om kriget kommer.

Skolan har fyra skyddsrum

– Alla är förråd, säger Magnus Sundberg.

Ett annat av skyddsrummen har inrättats som it-rum, där skolans it-support håller till. Ett tredje skyddsrum har inrättats som dramaklassrum för eleverna.

I ännu ett skyddsrum står kartonger med skyddsrumsmaterial staplade liksom flera apparater som verkar vara till för luftrening. Materialet har stått staplat i rummet sedan skolans byggdes, gissar Sundberg.

Skyddsrummen är stora, från cirka 100 kvadratmeter och uppåt, och skolan har brist på förrådsutrymmen och skulle behöva utrymmen till mer permanenta förråd, men då krävs ombyggnad och det tillåter inte ansvariga myndigheter.

– Vi har ett önskemål att få bort skyddsrummen så att vi kan använda lokalerna, säger Magnus Sundberg.

Under rundturen frågar tidningen vem som ska använda skyddsrummen, om det är eleverna eller de som bor i närområdet. Magnus Sundberg kan inte svara på det.

”Vet du själv vart du ska ta vägen?”

– Vet du själv vart du ska ta vägen, frågar han retoriskt Mitt i:s reporter.

Fakta

Fel som hittats i Nackas skyddsrum

I Nacka har under de senaste tio åren 160 förelägganden gjorts som gäller skyddsrum. Samtliga skyddsrum har godkänts vid efterbesiktning.

Här är några fel som MSB hittat:

Stötupptagande list är av cellplats, skall bytas till ny typ.

Osmorda gångjärn. Gångjärn måste regnöras och smörjas.

Stängningsbeslag kärvar. Ska justeras och smörjas.

Tätningslist är förvarad i talk. Tätningslisten ska förvaras i tät förpackning utan talk.

Automatisk övertrycksventil är inte monterad lodrätt. Övertrycksventilen ska justeras.

Skyddsfilter är av typ sandfilter. Sandfilter måste ersättas med nytt filter.

All lös utrusning är inte förvarad i skyddsrumsförrådet. Därefter räknas 80 olika saker upp, från skiftnyckel och bräckjärn till luftsluss och splitterskyddsplåtar, som ska finnas i ett skyddsrum.

Källa: MSB
Visa merVisa mindre

Fakta

Så många bor i:

Sicklaön: 36 238 personer

Boo: 31 042

Saltsjöbaden/Fisksätra: 18 719

Älta: 11 803

Invånarstatistiken är från 2015.

Källa: Wikipedia, Nacka kommun
Visa merVisa mindre