11 procent av pojkarna i nian och gymnasiets andra årskurs har beväpnat sig. Foto: Mostphotos

Var tionde pojke i stadsdelen har beväpnat sig

Omkring var tionde elev i såväl nian som gymnasiets andra årskurs i Hässelby-Vällingby har känt sig allvarligt hotad det senaste året. Och av pojkarna har mer än var tionde valt att beväpna sig med exempelvis kniv eller knogjärn. Det visar årets Stockholmsenkät.

  • Publicerad 14:37, 17 okt 2018

Det är en orolig och ibland skrämmande miljö som möter många unga i Hässelby-Vällingby, om man ska tro resultatet av den stora enkät som gjorts bland elever i Stockholms alla stadsdelar.

En majoritet av eleverna i stadsdelen uppger visserligen att de känner sig trygga när de går ut ensamma på kvällen i området – det säger ungefär 80 procent av pojkarna och drygt hälften av flickorna – men ändå är det många som ibland känner stark oro.

Kniv och knogjärn

Av niondeklassarna i Hässelby-Vällingby uppgav nio procent bland både pojkar och flickor att de känt sig allvarligt hotade någon gång under den senaste 12-månadersperioden. Bland pojkarna i gymnasiet var andelen lika stor, medan hela 12 procent av flickorna i gymnasiet hade känt sig allvarligt hotade.

Omkring tre procent av niondeklassarna uppgav att de utsatts för rån och ungefär lika många att de blivit misshandlade under det gångna året.

11 procent av pojkarna i både nian och tvåan i gymnasiet uppgav att de hade beväpnat sig, exempelvis med kniv eller knogjärn, någon gång under det senaste året.

Omkring 15 procent av niorna och något färre bland gymnasieeleverna hade snattat under det senaste året.

Många stjäl cyklar

Uppseende är att som så många som var tionde pojke i nian uppgav att de hade stulit en cykel under det senaste året. Bland de tillfrågade gymnasiepojkarna hade fyra procent stulit en moped eller motorcykel.

Merparten av siffrorna ligger ungefär i linje med genomsnittet för hela staden.

Stockholmsenkäten utfördes av Stockholms stad i våras. I Hässelby-Vällingby bygger den på svar från 252 pojkar och 219 flickor i nionde klass, samt från 174 pojkar och 187 flickor i gymnasiets andra årskurs.