Kvinnor söker oftare vård än män, enligt överläkare Kyriaki Kosidou. Foto: Mostphotos

Var tionde Brommabo lider av depression och ångest

Nästan var tionde Brommabo får någon gång under året diagnosen ångest eller depression. Och de blir allt fler, visar Folkhälsokollen.

  • Publicerad 10:35, 9 jan 2019

Andelen Brommabor över 18 år som drabbats av depression eller ångest är uppe i 9,2 procent, enligt ny statistik från Folkhälsokollen vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Vården kan bestå av allt från besök hos husläkaren till psykologsamtal och inläggning på psykiatrisk vårdavdelning.

Det som ingår i statistiken är antalet individer som fått diagnoserna ångest eller depression.

Hälften så många män får vård

Det är flest kvinnor som får vård i Bromma. Där har 12,1 procent av kvinnorna sökt och fått vård för depression.

Andelen män som får vård är hälften så stor, 6,1 procent.

– Det har alltid varit så att män söker mindre vård än kvinnor, och särskilt när det gäller psykisk ohälsa. Samtidigt är självmord vanligare bland män, säger Kyriaki Kosidou, överläkare och biträdande enhetschef vid CES.

Vårdsystemet är inte anpassat till män

Kyriaki Kosidou

Hon menar att det bland män kan anses omanligt, och vara stigmatiserande, att söka hjälp.

– Men deras behov är lika stora som kvinnornas. Sedan är inte vårdsystemet anpassat till män, det kanske inte är samtalsterapi de efterfrågar.

Här finns flest kvinnor med diagnoser

Hur många som drabbas skiljer sig också mellan olika kommuner, och olika stadsdelar.

Störst andel fick diagnosen ångest eller depression i Skarpnäck (11,1 procent) och minst i Danderyd (7,4 procent).

När det gäller kvinnor sticker Vallentuna och Hägersten-Liljeholmen ut med 14,1 procent, Farsta med 13,9 procent – och Skarpnäckskvinnorna med 14,6 procent.

Fakta

Så många drabbas där du bor (procent)

Källa: Folkhälsokollen