Promenad. Patricia Wahlgren och Liza Tegman tycker att det finns bra samlingsplatser i parkerna på sommaren, men det är svårare att mötas på vintern.

Var ska vi mötas i framtiden? – Kulturbrist hotar på Kungsholmen

Sämst i stan på mötesplatser, bibliotek, ungdomsgårdar och museum. Och det blir värre om några år. Är kulturen på väg att bli nästa växtvärk på Kungsholmen?

  • Publicerad 15:18, 17 jun 2015

Bara för att det finns lokaler betyder det inte att möten sker

Antalet bostäder, skolor och förskolor och idrottsplatser riskerar ofta att komma på efterkälken när en stad vill växa. En ny rapport varnar nu för att kultur- och mötesplatser kan vara nästa bristvara på Kungsholmen.

– Det känns som om de inte har byggt någonting sedan Västermalmsgallerian, så det händer inte så mycket häromkring, säger Patricia Wahlgren, som är föräldraledig och på väg för att luncha tillsammans med Liza Tegman.

De umgås mycket i parker på sommaren, men på vintern är det värre.

– Det vore ju bra om det fanns till exempel en food court så man kunde träffas över en bit mat, säger Liza Tegman.

– Och en bio hade varit mysigt, så man kunde vara lite mer spontan, säger Patricia Wahlgren som tyckte det var bättre utbud på Söder där hon bodde förut.

Inget kulturhus

Undersökningen från staden om kulturella mötesplatser är dyster läsning för kungsholmsbor. Här går det 34 000 personer på varje bibliotek, ungdomsgård och museum, bland det högsta i stan och biografer, 4H-gårdar och kulturhus saknas helt. Dessutom pekar rapporten på en brist på bokningsbara samlingslokaler och idrottshallar.

Och bristen på liknande kulturella mötesplatser kommer bara bli större för framtidens Kungsholmsbor i takt med att befolkningen ökar.

Kungsholmsbon och socialantropologen Raoul Gallin tror framförallt att det är viktigt att tänka på vad man fyller mötesplatserna med, inte bara att de finns.

– Bara för att det finns lokaler betyder det inte att möten sker.  Det måste finnas organiserade aktiviteter som intresserar och för samman folk. Det kanske staden borde satsa på att upprätthålla, säger han.

Bio en stor tillgång

Kulturborgarrådet Roger Mogert (S) håller med om vikten av att titta på vilka aktiviteter som erbjuds.

– Nästa steg är att se vad vi ska fylla mötesplatserna med. Behovet ser väldigt olika ut i olika stadsdelar, men för att överblicka har vi först tittat på de faktiska utrymmena, säger han men betonar och vikten av en variation av mötesplatser.

– Vanliga enkla mötesplatser behövs också, för att föreningar ska fungera. Men det är klart att en biograf på Kungsholmen hade varit en stor tillgång, säger han.

Varför är det viktigt att prioritera mötesplatser när staden växer?

– Samlingsplatserna är viktiga för den levande staden och för den lokala demokratin, säger Roger Mogert.

Och vad ska ni göra med resultatet?

– Tanken är att vi ska planera hur vi kommer till rätta med bristen på lokaler över tid och stärka stadsdelar där det kommer att se sämre ut, som Kungsholmen, säger han.

Kulturen på Kungsholmen

Kungsholmen saknar helt:

Kulturhus

Biograf

Hembygdsgård

4H-gård

... har brist på:

Ungdoms- och fritidsgårdar

Bibliotek

Museum

Samlings- och möteslokaler

... har framtida brist på:

Bokningsbara idrottslokaler

... har bra tillgång på:

Scener.

Källa: Kulturförvaltningens rapport om mötesplatser i staden.

Visa merVisa mindre