Var med och utse Huddinges bästa byggnad

Utbildningslokaler i Flemingsberg, shoppingcenter i Segeltorp, en förskola i Trångsund, en lekpark i Vårby gård och bostadshus i Glömsta. Alla är de nominerade till Huddinges byggnadspris 2017 och från och med i dag kan du vara med och utse en värdig vinnare.

  • Publicerad 09:00, 12 sep 2017

För första gången delas i år Huddinge Byggnadspris ut. Tävlingen ska från och med nu gå av stapeln varje år och priset delas ut till en byggnad eller ombyggnad som färdigställts de senaste två åren och som på något sätt utmärker sig i kommunen.

Priset kan lika gärna gå till en lekpark eller en förskola som till ett hus och det är inte bara en skönhetstävling. Förutom den rent estetiska aspekten har de nominerade objekten bedömts utifrån kriterierna hållbarhet, funktion, innovation och betydelse för orten.

– Vi har gjort en sammanvägning av de olika kriterierna och på varje enskilt objekt kan kriterierna ha vägt olika tungt. För något är det kanske betydelsen för orten som är av stor vikt, medan ett annat objekt kan ha värderats högt utifrån hållbarheten, säger Malin Danielsson, (L), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Under våren har arton byggnader nominerats och nu har fem finalister utsetts av juryn, som består av rådet för fysisk planering i Huddinge kommun. Idag öppnar omröstningen och Mitt i Huddinge är först ut med att presentera de fem förslagen:

Technology and Health, Flemingsberg

I lokalerna intill Karolinska sjukhusets entré har både KTH, Röda Korsets högskola och Karolinska utbildningsverksamheter. Byggnaden stod klar hösten 2016 och är ritad av Tengboms arkitekter och byggdes av SveaNor Fastigheter och Hemsö.

Juryns motivering:

Byggnaden ingår i regionens satsning på Life Science, med fokus på att skapa mötesplatser där människor och verksamheter kan interagera och samverka. Byggnaden har fasader i aluminium och glas, anpassad i skala och har en lätthet och lekfullhet i uttrycket som kontrast mot den tunga sjukhusbyggnaden. Byggnaden ger trots sin minimalistiska utformning på utsidan olika intryck och fasadmönster beroende på var betraktaren befinner sig och skapar på så sätt ett spännande tillskott i stadsmiljön i Flemingsberg.


Kungens Kurva Shopping Center, Segeltorp

Det stora shoppingcentret mittemot Ikea öppnade i april 2015, ritades av Ågren Konsult och byggdes av IKEA Centres Nordic.

Juryns motivering:

Byggnaden tillför med sitt markanta entréparti i glas en ny dimension i Kungens Kurva som handelsområde och bryter av omkringliggande lågskalig bebyggelse. Shopping Centers entréplats välkomnar in i byggnaden och signalerar tydligt att byggnaden vänder sig mot Modulvägen. Byggnaden har en uttrycksfull arkitektur som stärker områdets yttre gestaltning inte minst avseende förhållandet mellan gata och byggnad.


Förskolan Nytorps Mosse, Trångsund

Den trekantiga förskolan öppnade i november 2015, ritades av HMXV Arkitekter och byggdes av Huge.

Juryns motivering:

Förskolan är planerad i nära samverkan med berörd personal och dess inre är präglat av en tydlig pedagogisk idé. Skolan är projekterad med högt ställda miljökrav och byggnaden uppfyller Miljöbyggnadskraven med betyg Silver. Förskolans utemiljö synliggör dagvattenhanteringen och integrerar vatten på ett lekfullt sätt i barnens vardag. På så sätt blir det en del i den pedagogiska verksamheten.


Vårbyparken Resan, Vårby Gård

Lekparken med temat ”resan är målet” invigdes i maj 2015. Här kan barnen leka sig till Amazonas, Marocko, Sahara och New York. Parken rustades upp av kommunen och utformades av Funkia Landskapsarkitekter.

Juryns motivering:

Parken utgör en inspirerande färgklick och innehåller lek för både stora och små barn, samt en stor gemensam samlingsplats med grillar, långbord och schackbord. En aktivitetsdel finns med basketkorg och pingisbord. Parken innehåller grönska och lekvänliga snår. En större markmålning med det klassiska Copacabana-mönstret pryder golvet i parken vilket ger parken dess starka identitet. Satsningar på mötesplatser i det offentliga rummet är viktiga för att stärka de boendes gemenskap, trygghet och stolthet.


Bostäder Gretas Backe, Glömsta

Tack vare Attefallsreformen kunde de röda små husen med vita knutar i brf Fredriksdals trädgårdar byggas utan att en ny detaljplan behövde tas fram. Husen är ritade av Joar Arkitektbyrå.

Juryns motivering:

Bebyggelsens utformning anknyter till svensk byggnadstradition med tydliga moderna inslag och bildar en enhet som är ett positivt tillskott i villabebyggelsen. Den nya bebyggelsen har tagit hänsyn till en befintlig äldre byggnad och är anpassad till omgivningen i skala. Bebyggelsens utformning visar på kreativitet inom lagstiftningens ramar.

Vinnaren presenteras vid kommunfullmäktige i december 2017 och får motta en plakett som utformats av Huddingekonstnären Håkan Bull.

Fakta

Huddinge Byggnadspris 2017 – rösta senast 15 oktober

  • Gå in på huddinge.se/byggnadspriset och lägg din röst! Här finns ett formulär där du kryssar i vilket bidrag du gillar bäst.
  • Du kan även besöka Servicecenter på Sjödalstorget 13 för att få hjälp att lägga din röst.
  • Du kan mejla till huddinge@huddinge – glöm inte att skriva Byggnadspriset i ämnesraden.
  • Det går också bra att skicka ett brev till Huddinge kommun, Plansektionen, Kommunstyrelsens förvaltning, 141 85 Huddinge.
Källa: Huddinge kommun
Visa merVisa mindre