AVGÅTT. Jaana Tilles (S) är en av de tolv kommunpolitiker i Vallentuna som avgått sedan senaste valet. Foto: Ella Söderberg/arkiv

Var fjärde Vallentunapolitiker har hoppat av efter valet

Två år efter valet har tolv kommunpolitiker i Vallentuna hoppat av. En av dem är socialdemokraten Jaana Tilles som satt 18 år i kommunfullmäktige.

  • Publicerad 13:10, 15 sep 2020

Jag vet att många fritidspolitiker inte orkar/hinner inte med sitt uppdrag hela mandatperioden.

Drygt 1 500 kommunpolitiker av landets politiker har avgått sedan valet 2018. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, pekar på flera orsaker till avhoppen.

– Det vanligaste är att individen kommer fram till att man inte hinner eller orkar. Uppdraget tar mycket tid och är krävande, inte minst när man är yngre och har familj. Yngre flyttar också i högre utsträckning, vilket är ytterligare en förklaring till att personer lämnar sina uppdrag, säger han till Siren

24 procent slutat i Vallentuna

I Vallentuna har tolv kommunpolitiker valt att sluta sedan förra valet. Eftersom kommunfullmäktige består av 51 ledamöter, innebär det att 24 procent, nästan en fjärdedel, har lämnat kommunpolitiken. I hela riket är motsvarande siffra 12 procent.

En av dem är socialdemokraten Jaana Tilles.

– Jag vet att många fritidspolitiker inte orkar/hinner med sitt uppdrag hela mandatperioden. För mig var det annorlunda. Jag hade 80 procent som oppositionsråd, det vill säga det var mitt huvuduppdrag som jag kunde ägna mig åt helt.

Jaana Tilles hade suttit 18 år i kommunfullmäktige och som oppositionsråd över 11 år när hon avgick till sommaren.

– Det var dags att lämna över till nya krafter. Det är lämpligt att lämna uppdraget mitt i perioden så att den nya hinner sätta sig in i uppdraget innan det är dags för ett val igen.

Tuffa villkor för fritidspolitiker

Hon håller med om att villkoren är tuffa för fritidspolitiker.

– Man engagerar sig i lokalpolitiska frågor efter jobbet och läser handlingar och har förmöten på sin egen obetalda tid. Det krävs verkligen vilja och övertygelse att göra skillnad för att orka. Jag tycker dock att flera kommuninvånare borde ha sin mandatperiod exempelvis i en nämnd, säger Jaana Tilles, som själv var fritidspolitiker 1995–2009, och fortsätter:

– Det finns många som har åsikter, synpunkter och idéer om hur Vallentuna borde utvecklas. Då är det ett utmärkt sätt att engagera sig i kommunpolitiken.