Var fjärde stockholmare har svårt att betala 12 000 kronor i oväntad utgifter. Foto: Mostphotos

Var fjärde stockholmare måste låna till oväntade utgifter

Var fjärde länsinvånare måste låna eller be om hjälp om de får en oväntad utgift på 12 000 kronor. Det framgår av länsstyrelsens medborgarundersökning.

  • Publicerad 12:06, 29 nov 2019

Skillnaderna mellan de med svensk respektive utländsk bakgrund är stor när det gäller att kunna betala en oväntad utgift på 12 000 kronor, visar länsstyrelsens nya medborgarundersökning.

Av de med svensk bakgrund svarar knappt var femte att de har svårt att få fram ett sådant belopp. Av de med utländsk bakgrund är andelen dubbelt så stort – drygt var tredje person, 36 procent, uppger att de inte klarar att betala beloppet på egen hand.

Enligt undersökningen är en person med utländsk bakgrund född i ett annat land eller har två utrikes födda föräldrar.

Kvinnor mer oroliga än män

Av de som svarade på undersökningen oroar sig 15 procent ofta eller alltid för sin ekonomi. Kvinnor oroar sig mer än män.

Grupper som är överrepresenterade är unga, studerande och arbetssökande.

Stora skillnader

Enkäten visar på stora skillnader när det gäller förmågan att betala räkningar. Av de med svensk bakgrund svarar knappt en av tio, åtta procent, att de har svårt att betala räkningar alltid, ofta, eller ibland.

Bland stockholmare med utländsk bakgrund är motsvarande siffra 19 procent – nästan var femte har svårt att betala sina räkningar.

Oroliga för pensionen

En stor andel av länsinvånarna oroar sig dessutom över sin pension. 34 procent oroar sig ofta eller mycket ofta – ytterligare 31 procent oroar sig ibland.

Även när det gäller pensionen oroar sig kvinnor mer än män.