Var fjärde pojke i årskurs nio uppger att de burit kniv eller knogjärn det senaste året. Foto: Mostphotos

Var fjärde pojke i nian har burit vapen

Upplands Väsby sticker ut i årets Stockholmsenkät. Där uppger var fjärde pojke i årskurs nio att de har burit vapen under det senaste året. – Det är allvarligt, säger Caroline Ankarström, brottsförebyggande strateg i kommunen.

  • Publicerad 14:11, 13 sep 2018

I dag, torsdag, presenteras Stockholmsenkäten där 24 000 ungdomar runt om i Stockholms län har frågats om bland annat brottslighet, alkoholvanor och psykisk ohälsa.

Upplands Väsby sticker ut i undersökningen. Här uppger 23 procent av pojkarna i årskurs nio att de burit antingen kniv eller knogjärn det senaste året. Det är högst i länet och en ökning med fem procentenheter jämfört med den senaste undersökningen 2016.

– Det är allvarligt. Varje medborgare som bär vapen, i det här fallet kniv eller knogjärn, är en för mycket. Att det dessutom är så unga personer som i årskurs nio, är väldigt allvarligt, säger Caroline Ankarström, brottsförebyggande strateg i Upplands Väsby.

Så ska trenden vändas

Hon berättar att Stockholmsenkäten ofta bekräftar en bild som de redan känner till. Men just varför en så stor andel pojkar bär vapen är något man måste titta närmare på.

– Det här är något vi behöver analysera och titta närmare på vad det här kan bero på, säger Caroline Ankarström och fortsätter:

–Det finns inte en lösning här. Vi behöver fortsätta att förstärka det våldsförebyggande arbetet men kommunen ensam kommer inte kunna göra allt, vi är flera aktörer som behöver hjälpas åt – föräldrar, skola, polis, föreningar och andra som verkar i samhället.

Motsvarande siffra för tjejer i årskurs nio som burit vapen det senaste året är 10 procent.

Flickor mer otrygga

Undersökningen visar att fler tjejer än killar känner sig otrygga när de är ensamma ute på kvällen i sitt område. 46 procent av niondeklassarna och 42 procent av gymnasieeleverna uppger att de känner sig otrygga. Motsvarande siffror för pojkarna är 18 och 13 procent.

– Andelen flickor som känner sig otrygga har ökat i de senaste tre mätningarna. Men om man tittar på upplevelse av ordningsproblem i sitt område så ligger vi ungefär på samma nivå som andra kommuner i länet och vi har en högre andel som trivs bra i sitt område, säger Caroline Ankarström.

En positiv trend i enkäten är att alkoholkonsumtionen bland Väsbys unga minskar.

– Vi ser att alkoholbruket har mer än halverats de senaste tio åren och även andelen tobaksfria ungdomar ökar.

118 killar och 85 tjejer som går i årskurs två på gymnasiet samt 181 killar och 179 tjejer i årskurs nio som är skrivna i Upplands Väsby har deltagit i undersökningen.