Narkotikaanvändningen är utbredd bland Brommas ungdomar. Foto: Mostphotos

Var fjärde elev i gymnasiet har testat narkotika

Över 1 000 elever har svarat på Stockholmsenkäten i Bromma. Nu ges svaren, som bland annat visar att så många som var fjärde elev i tvåan på gymnasiet har testat narkotika.

  • Publicerad 16:31, 17 okt 2018

Totalt har 668 Brommaelever i årskurs nio och 432 Brommaelever som går i årskurs två på gymnasiet svarat på Stockholmsenkäten. Förutom frågor kring skola och fritid ger den svar på narkotikaanvändning, alkoholkonsumtion och rökning.

När det kommer till narkotika visar enkäten att var fjärde kille, 25 procent, och 24 procent av tjejerna någon gång har testat narkotika. I nian har åtta procent av killarna och sex procent av tjejerna testat narkotika.

Hög andel killar dricker inte alkohol

När det gäller alkoholvanor så uppger 69 procent av killarna i nian att de inte alls dricker alkohol. Bland tjejerna svarar 56 procent detsamma.

Cigaretter.

Enligt enkäten röker Brommas tjejer mest cigaretter. 24 procent av gymnasiets tvåor och 12 procent av niorna röker. Det går att jämföra med att 18 respektive tre procent bland killarna röker cigaretter.

Tjejer känner sig mindre trygga

Enkäten visar också att tjejer upplever sig som mindre trygga om kvällarna i Brommas olika områden. Frågan som har ställts är ”känner du dig otrygg om du går ut ensam sent en kväll i ditt område?”.

Svaren visar att 89 procent av pojkarna i årskurs nio känt sig ganska eller mycket trygga. Även bland tvåorna i gymnasiet svarar en hög andel av pojkarna, hela 92 procent, att de känner sig trygga. Bland flickorna är antalet däremot betydligt lägre. Bland tjejerna i nian uppger 74 procent att de känner sig trygga. Bland flickorna i tvåan på gymnasiet 71 procent.