Minskning. Färre söker plats på äldreboenden sedan pandemin startade förra våren. Foto: Sofia Ekström

Var femte plats står tom på Solnas äldreboenden

Många platser på Solnas äldreboenden står tomma efter pandemin. – Jag förstår att det kan handla om rädsla vad gäller smitta, säger Elisabet Sundelin på äldreförvaltningen, som dock tror att trenden vänder med vaccinet.

  • Publicerad 07:15, 26 apr 2021

Det är TT som sammanställt tomma platser på äldreboendena i landet.

Var tredje kommun uppges just nu ha många lediga platser och enligt Socialstyrelsen minskade antalet personer över 80 som flyttade till äldreboende under 2020 med 14 procentenheter.

För Solnas del står var femte plats tom på stadens nio äldreboenden.

– Det är mycket, vi brukar inte alls ha den omfattningen, säger Elisabet Sundelin, chef för omvårdnadsförvaltningen, och fortsätter:

– Vi funderar ju på vad det är som gör att man inte ansöker. Jag förstår att det kan handla om rädslor vad gäller smitta. Säkert försöker närstående hjälpa till och kämpa på hemma, att många jobbar på distans gör att det finns en ökad sådan möjlighet.

https://www.mitti.se/nyheter/hundratals-aldre-har-fatt-vaccin-i-solna/repuam!cdj4waFlCMzC91LCXN34Bg/

För att fånga upp äldre jobbar förvaltningen också uppsökande med till exempel de som normalt brukar dyka upp på seniorträffar, berättar Elisabet Sundelin. Det kan handla om att besöka äldre hemma, prata och fixa med telefon och datorn.

Tror det vänder

Att trycket på platserna har minskat i Solna har varit ett faktum sedan i mars förra året, med undantag för de platser som finns för demenssjuka.

Men Elisabet Sundelin tror att efterfrågan kommer att förändras.

– Ja, jag tror att det kommer vända nu när vaccinationerna kommer på plats. Jag hoppas verkligen att den som behöver hjälp söker och att äldre och närstående kan börja känna den tryggheten igen.