Andelen illegala- och obeskattade cigaretter ligger på rekordhöga nivåer i Stockholm. Foto: Mostphotos

Var femte cigarett i Stockholm är insmugglad

Andelen smuggelcigaretter i Stockholm har ökat kraftigt det senaste året. Var femte cigarett beräknas vara obeskattad vilket gör att stockholmarna nu röker flest smuggelcigaretter i landet.

  • Publicerad 04:55, 25 okt 2018

Under de senaste åren har andelen obeskattade och illegala cigaretter uppgått till cirka 14 procent på Stockholms marknad. Men nya siffror för 2018 tyder på en dramatisk ökning.

21 procent av cigaretterna på marknaden är nu obeskattade, vilket innebär att Stockholm har flest i hela landet. Det visar en rapport gjord av rådgivningsföretaget KPMG på uppdrag av Svenska tobaksleverantörsföreningen som släpps i dag, torsdag.

Enligt rapporten kommer de flesta obeskattade cigaretterna från illegal piratkopiering. Men många smugglas även in från resor och taxfree och säljs vidare som lagliga cigaretter.

Gård blev illegal cigarettfabrik

I den första kategorin – piratkopierade cigaretter – gjorde Tullverket ett stort tillslag i fjol.

I Västsverige hade en gård gjorts om till en illegal cigarettfabrik där över 15 miljoner cigaretter och 11 ton tobak hittades.

Värdet på fyndet motsvarade 54 miljoner kronor i undandragna avgifter.

Bild från tillslaget vid tobaksfabriken i Västsverige. Mycket av cigaretterna skulle till Stockholm, misstänker Tullen. Foto: Tullverket.

Skulle in på Stockholms cigarettmarknad

Det misstänktes att en stor del av cigaretterna skulle till Stockholm och vid ett senare tillslag i utredningen hittades 250 000 cigaretter i ett förråd i Stockholmsområdet. Cigaretterna spårades till ”fabriken” i Västsverige.

Tre personer greps misstänkta för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Två av dem är hemmahörande i Stockholmsområdet.

I den andra kategorin av obeskattade cigaretter – insmugglade genom resor – visar rapporten på att taxfree-cigaretter som säljs vidare är vanligt. Men även rena smuggelcigaretter från länder som Polen och Ukraina står för en betydande del.

Har inte cigglager i butiken

En förklaring till att andelen ökat så explosionsartat är enligt tillståndsenheten i Stockholm att allt fler butiksägare som säljer obeskattade cigaretter väljer att förvara produkterna utanför butiken.

Enligt samordnaren vid enheten sker även en stor del av försäljningen utanför butikerna. Till exempel via fordon, på gatan och på klubbar.

Något som gör det svårt för kommunen eller polisen att omhänderta dem.

Illegala- och smuggelcigaretter i Stockholm

Förändringen av andelen lagliga (gröna) och obeskattade (röda) cigaretter mellan 2014 och 2018.

Källa: KPMG/Svenska tobaksleverantörsföreningen