Studiebidraget dras in om du inte dyker upp på lektionerna. Foto: Mostphotos

Var åttonde Solnaelev skolkar så mycket att bidraget ryker

Rekordmånga får studiebidraget indraget på grund av skolk.

  • Publicerad 13:33, 14 jul 2016

Nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att cirka 24 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,8 procent av alla elever, vilket är en ökning jämfört med föregående läsår.

I Solna verkar skolket vara än mer utbrett – här blev 12,7 procent av med bidraget – nästan en åttondel av gymnasieeleverna.

I Sundbyberg skolkar ännu fler – hela 18,8 procent av eleverna blir av med studiebidraget.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste nio läsåren, och en förklaring säga vara skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fyra år sedan.

I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av skolk.

Fakta

Skolorna rapporterar in skolk

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012

Källa: CSN