Södersjukhusets akut är hårdast belastad i regionen. Tidigare i år öppnade den nya akutmottagningen. Foto: Pekka Pääkkö

Väntetiderna ökar på akuten

Södersjukhusets akutmottagning har längst väntetider i hela Sverige: Fem timmar och 53 minuter är medianen. Värst är det för de äldre. De får vänta i nästan sju timmar.

  • Publicerad 17:00, 15 okt 2020

Besökstiden ökar på alla akutmottagningar i landet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Detta trots att antalet besök minskar.

I Region Stockholm är det på Södersjukhuset som man får vänta längst, fem timmar och 53 minuter är medianvärdet.

Värst för äldre

Längst vistelsetid har de som är över 80 år, med sex timmar och 57 minuter. Men många blir alltså kvar mycket längre än så.

89-åring satt i timmar på akuten – make kollapsade

Och det är inget nytt. Väntetiderna har ökat stadigt år för år. Detta trots att antalet besök minskar.

Södersjukhuset hade runt 4 000 färre besök 2019 jämfört med 2018. Samma gäller Danderyds sjukhus och Karolinska i Huddinge.

Lättare patienter närakuten

Minskningen förklaras med att närakuter öppnats.

De ökande väntetiderna brukar förklaras med att det är de vårdkrävande patienterna som tas omhand på akutmottagningarna, och att antalet öppna vårdplatser är för få så att inläggningar fördröjs.

Kortast väntan på S:t Görans

S:t Görans akut går mot strömmen. Där ökade antalet besök 2019, vilket lär bero på att akuten vid Karolinska i Solna stängde i november 2018.

Trots det är det kortast väntetider på S:t Görans. Det är också där patienterna snabbast får träffa en läkare, vilket lär bero på att man där infört ett system där läkarna kan göra en första koll av patienterna redan ute i väntrummet.

Äldre får egen fil

På Karolinska i Huddinge infördes i våras ett snabbspår för äldre, så att de ska slippa vänta. Men utfallet av det syns inte förrän i nästa års statistik.

Hjärtopererad äldre man fick vänta i 27 timmar på akuten

Så lång är väntetiden på ditt sjukhus

Mediantid är mittenvärdet när alla vistelsetider radas upp. Lika många får vänta kortare, respektive längre, tid.

Vistelsetid är den tid patienten blir kvar på akuten, innan hemgång eller inlläggning på vårdavdelning.

Siffror för 2019, (2018 inom parentes).

Median total vistelsetid

S:t Görans sjukhus: 199 minuter (182)

Danderyds sjukhus: 290 minuter (182)

Karolinska i Huddinge: 329 minuter (300)

Södersjukhuset: 353 minuter (338)

Median total vistelsetid för 80+

S:t Görans sjukhus: 219 minuter (207)

Danderyds sjukhus: 340 minuter (313)

Karolinska i Huddinge: 376 minuter (353)

Södersjukhuset: 394 minuter (385)

Mediantid för att få träffa läkare

S:t Görans sjukhus: 36 minuter (31)

Danderyds sjukhus: 55 minuter (54)

Karolinska i Huddinge: 76 minuter (76)

Södersjukhuset: 123 minuter (122)

Antal besök

S:t Görans sjukhus: 95 363 (91 234)

Danderyds sjukhus: 76 069 (80 181)

Karolinska i Huddinge: 50 128 (54 689)

Södersjukhuset: 83 828 (89 179)

Källa: Socalstyrelsen

Visa merVisa mindre