(V). Anders Rosén, gruppledare för Vänsterpartiet i Upplands Väsby, presenterar ett budgetförslag för 2021-2023. Det innehåller bland annat stora satsningar på omsorg, skola och kultur och fritid. Foto: Privat

Vänsterpartiet vill höja skatten med 60 öre

30 öre respektive 60 öre. Så mycket vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höja skatten i Väsby för att finansiera satsningar på främst omsorg, skola och idrott. Det framgår i partiernas budgetförslag för 2021–2023.

  • Publicerad 11:30, 10 jun 2020

De anställda i äldreomsorgen jobbar under hård press med en ovanligt hög arbetsbelastning.

(S). Oppositionsråd Mathias Bohman. Foto: Charlotte Arwedsson

För några veckor sedan presenterade Väsbyalliansen (M, L, C, KD och VB) sitt förslag till budget för 2021–2023. Flerårsplanen präglades av ett större arbetsmarknadspaket, men även uteblivna satsningar på skejtpark samt neddragningar inom socialnämnden.

Ingen skejtpark i Väsby – men en gymnastikhall

Nu presenterar två av oppositionspartierna sina budgetförslag.

– S, V och MP samarbetar tätt i opposition men har i år valt att lägga egna budgetförslag för att tydliggöra respektive partis förslag och politik, säger Vänsterpartiets gruppledare Anders Rosén i ett pressmeddelande.

Båda partierna föreslår stora förstärkningar i välfärden. Vänsterpartiet skärper kravet på att alla barn ska klara grundskolan och vill tillföra 30 miljoner till skola och förskola.

Socialdemokraterna föreslår ännu mer resurser till skola och omsorg än Vänsterpartiet, som i sin tur föreslår ännu mer än socialdemokraterna till kultur och fritid.

– De anställda i äldreomsorgen jobbar under hård press med en ovanligt hög arbetsbelastning. Det är ofattbart och väldigt förvånande att kommunens moderatledda styre, som har prioriterat sänkt skatt och höjda arvoden, föreslår så långtgående nedskärningar, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Finansieringen av förslagen ska ske med en skattehöjning. S föreslår 30 öre mer än i dag, Vänsterpartiet 60 öre mer.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 15 juni.