Försvinner. Bokbinderiet på Västerorts aktivitetscenter planeras försvinna. Här ska det i stället anläggas en konferenslokal. Foto: Claudio Britos

Vänsterpartiet: Låt deltagarna tycka till innan bokbinderiet läggs ner

Stadsdelens planer på att minska Västerorts aktivitetscenters verksamhet har fått kraftig kritik. Nu anser även oppositionen att en dialog med deltagare och personal borde ha förts innan förslaget lades fram.

  • Publicerad 12:09, 24 nov 2020

Det får konsekvenser när man samtidigt tar bort aktiviteter.

Som Mitt i tidigare har uppmärksammat planerar stadsdelsförvaltningen att flytta runt flera verksamheter i Bromma för att minska lokalhyrorna, så kallade lokaleffektiviseringar. Bland annat ska hemtjänst och arbetsmarknadsinsatser flytta in hos Västerorts aktivitetscenter i Blackeberg. Det innebär att delar av deras verksamhet försvinner.

De måste flytta när staden ska spara

Förslaget har väckt stark kritik hos både personal och deltagare på aktivitetscentret, som menar att de inte har fått vara med i planeringsprocessen och att nedläggningen kommer att leda till att fler mår dåligt.

Eftersom det rör sig om en förändring på förvaltningsnivå är det inget beslut som politikerna ska ta ställning till. Men Vänsterpartiets Lillemor Samuelsson säger att stadsdelsnämnden har fått in många synpunkter från dem som är upprörda över lokalförändringarna.

– Vi fick bilden av att det här skulle vara ganska odramatiskt, men när det började dyka upp synpunkter från Västerorts aktivitetscenter insåg vi att förslaget har skapat en väldigt stor oro, säger hon.

"Borde fört dialog"

Med anledning av detta har oppositionen i en skrivelse frågat förvaltningen om synpunkterna från deltagare och personal samt personalens riskanalyser ska tas med i underlaget för beslut.

Lillemor Samuelsson menar att förvaltningen borde ha haft en dialog med verksamheten innan man beslutade vilka aktiviteter som ska försvinna.

– Förslaget har aldrig varit att man ska lägga ner centret, utan att man ska rikta sig till fler yngre och att det ska vara mer arbetsinriktat. Det håller vi med om, men det får konsekvenser när man samtidigt tar bort aktiviteter. Det här är en verksamhet man borde freda från lokaleffektiviseringarna, säger Lillemor Samuelsson.

Men stadsdelsnämndens ordförande Johan Paccamonti (M) menar att även Västerorts aktivitetscenter måste ingå i lokaleffektiviseringarna. Han påpekar att centret länge har haft ett uppdrag att utveckla verksamheten, men eftersom deltagare har blivit färre över tid måste verksamheten följas upp.

– Sedan är det så att all den fina verksamhet vi har i Bromma behöver vara lika prioriterad, för annars ser jag en stor risk att vi behöver ta pengar från andra delar av välfärden som hade behövts i exempelvis äldreomsorgen eller förskolan, säger Johan Paccamonti.

Enligt honom pågår fortfarande fackförhandlingar med aktivitetscentret. Han säger att man från politiskt håll har varit tydlig med att det ska till en god dialog med bland annat medarbetarna.

Staden om beslutet: Färre som söker sig dit

Västerorts aktivitetscenter

Är en socialpsykiatrisk sysselsättningsverksamhet som tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning.

För att få delta i någon av sysselsättningarna som erbjuds krävs ett biståndsbeslut i enlighet med socialtjänstlagen.

I samband med de nya lokalförändringarna kommer det populära bokbinderiet och hunddagiset försvinna. En ny konferenslokal ska byggas, som aktivitetscentret ska sköta, något som exempelvis kan räknas som arbetserfarenhet.

Fackförhandlingar pågår fortfarande, och ett formellt beslut om lokalförändringarna har inte tagits än.

Visa merVisa mindre