Vänsterpartiets väckte ett ledamotsinitiativ vid senaste kommunstyrelsen. Foto: Mostphotos

Vänstern kräver mer utredning av pandemin

Vid kommunstyrelsens senaste möte väckte Vänsterpartiets gruppledare Erik Karlsson ett ledamotsinitiativ där han begär att kommunen vidare, och djupare, ska utreda hur Upplands-Bro hanterat covid-19.

  • Publicerad 09:01, 21 okt 2021

Varför gjordes det inte en djupare utredning när de ändå arbetade med frågan?

Karlsson skriver om den utredning som redan genomförts är: ”En bra och, inom begränsningarna, väl utförd revision som våra revisorer har tagit fram gällande nuvarande pandemi”.

Därefter lyfter han upp de frågor som han menar bör besvaras i en kompletterande revision. Dessa är bland annat: Hur kunde så många smittas och avlida i våra institutionsboenden? Följdes de regler som dåvarande SKL och Socialstyrelsen hade tagit fram för att förhindra smittspridning i institutionsboende vid epidemier?

Palliativ vård

Vänsterpartiet vill även att det utreds huruvida smittade Upplands-Brobor lades in för palliativ vård utan ”grundlig läkarundersökning av närvarande läkare”.

Frågor kring hur läkarutlåtande och dödsattester utfärdades måste också utredas menar Vänsterpartiet.

Dödsattester

Erik Karlsson skriver: ”Utfärdades läkarutlåtande och dödsattester per telefon utan att någon läkare som gjorde en undersökning och därmed ej heller var fysiskt närvarande eller ens ha sett personen i fråga?”

För Mitt i berättar Erik Karlsson att det är allmänheten som uppvaktat honom om att det behövs en kompletterande utredning, det är dessa önskemål han framfört i sitt initiativ.

– Även inom partiet har jag tagit emot frågor om varför det inte gjordes denna djupare utredning av revisionsbyrån när de ändå arbetade med frågan?

Kommunstyrelsen bestämde att ledamotsinitiativet skulle lämnas vidare till tjänstemännen för utredning.

Gäst försvann från dagverksamhet

Kommunen anmäler sig själva. Upplands-Bro anmäler sig själva till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en gäst försvann från en dagverksamhet tidigare i år.tisdag 30/11 10:20

Bro ska fyllas med offentlig konst

Stor konstfestival nästa år. Nästa år deltar Upplands-Bro, Nacka och Stockholms stad i konstfestivalen Wall Street Stockholm. Tanken är att 222 konstverk ska fylla gator och torg i de tre kommunerna.måndag 29/11 15:28