Positiv trend. Utvecklingen i Järfälla går åt rätt håll, anser socialnämndens ordförande Dan Engstrand (M), samtidigt som han vill se en fortsatt ökning av tryggheten i kommunen. "Sedan tar förändringar tid men det är något som måste ske", säger han. Foto: Mostphotos/Ingemar Walldén

Vändningen: Unga tjejer i Järfälla känner sig tryggare

Den upplevda tryggheten ökar bland flickor i nionde klass i kommunen, enligt Stockholmsenkätens siffror.

  • Publicerad 12:19, 16 sep 2020

Årets resultat visar bland annat att Järfällas unga i regel har en god relation till sina föräldrar. Dessutom känner sig fler ungdomar trygga jämfört med för två år sedan.

Ökningen är särskilt tydlig bland högstadieflickorna, där 56 procent av de svarande uppger att de "känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området". 2018 var andelen 39 procent.

Socialnämndens ordförande Dan Engstrand (M) gläds åt utvecklingen, men pekar på att det fortfarande finns arbete att göra.

– Vi kommer inte att vara nöjda förrän alla känner sig trygga, säger Engstrand.

Vad gör du och dina kollegor för att nå dit?

– Vi kan göra sociala insatser med fältare på stan, väktare och framför allt samordna med olika delar av kommunen och civilsamhället för att fånga upp människor på väg åt fel håll.

– Men det behövs också poliser på gatorna och det är i grunden ett regeringsansvar.

Ökad narkotikaanvändning

Resultaten från mätningen visar också att majoriteten av Järfällas unga inte röker, snusar eller tar droger. Andelen högstadie- och gymnasiepojkar som röker och/eller använder tobak har dock ökat på två år.

Dessutom har andelen högstadieelever som någon gång använt narkotika mer än dubblerats sedan 2018. Beklagansvärt, tycker Dan Engstrand:

– Vi måste analysera mer vad vi kan göra. Men vi kommer inte att acceptera att narkotika säljs öppet på gatorna och måste verkligen se till att de som säljer får tuffa straff.

En annan märkvärdig utveckling gäller snusande, en syssla som ökat i samtliga grupper sedan 2018. Enligt Mikael Skaghammar, enhetschef på socialförvaltningens preventionsenhet, är det för tidigt att uttala sig om snusandet som en trend.

– Men det är något vi ser ökar i hela länet. En förklaring kan vara det så kallade vita snuset och nikotinfria snuset som riktar sig till yngre, säger Skaghammar i ett pressmeddelande.

Dan Engstrand kallar utvecklingen "problematisk", men pekar också på de långsiktiga trenderna:

– Vi ser på lång sikt att tobaks- och alkoholanvändningen minskar, och framför allt bland niondeklassarna.

Så gjordes enkäten

Totalt 1 059 unga Järfällabor har deltagit i årets enkät. Enkäten riktar sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, som fått svara på frågor om sin livssituation och sina levnadsvanor.

Källa: Järfälla kommun