Vändning för hotade gokartbanan – kan bli kvar nära Stäket

Nu ska det undersökas om Järfälla MK kan få vara kvar nordöst om Stäket trots allt. Det beslutades igår måndag sedan oppositionen tvingat upp ärendet om gokartbanan på kommunstyrelsens bord.

  • Publicerad 10:40, 22 nov 2016

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att Järfälla MK tvingas bort från motorbanan då man sagts upp av markägaren, Sollentuna häradsallmänning, och att Lennart Nilsson (KD) har reagerat på att det sker utan att något politiskt beslut har fattats.

I går togs gokartbanans öde till slut upp i kommunstyrelsen, som beslutade att Järfällas representant i Sollentuna häradsallmänning ska undersöka om gokartbanan kan flyttas till annan plats inom häradsallmänningen.

– Det här har de försökt mörka så det är jättebra att det tas upp nu, även om jag tror att de kommer att säga att de inte kan erbjuda oss någon annan mark, säger Mikael Koffman, ordförande i Järfälla MK som har bedrivit karting på motorbanan sedan 1982.

Därför tvingas gokartbanan bort

Enligt tidigare uttalanden av Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, är skälet till att gokartbanan måste flyttas ett slags katten-på-råttan-effekt av att tunnelbanan ska byggas ut till Järfälla.

Detta gör att kommunen ska bygga bostäder i Veddesta, att industrierna som ligger där ska flyttas till ett område i Stäket intill E18 och väg 267, och att marken där gokartbanan ligger i dag därför måste återställas till naturmark för att den gröna kilen Järvakilen ska bli tillräckligt bred. Annars skulle länsstyrelsen ha invändningar mot det nya industriområdet, enligt Thunblad.

Politisk strid om hur uppsägningen gått till

Lennart Nilsson (KD) har invänt att ärendet inte har prövats av länsstyrelsen och att beslutet att säga upp gokartbanan inte har förankrats demokratiskt då det togs av tjänstemän i häradsallmänningens styrelse.

Inför kommunstyrelsens möte i går måndag utnyttjade han, tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, ledamots initiativrätt och föreslog att Järfällas representant i Sollentuna häradsallmänning skulle avbryta uppsägningen av Järfälla MK ”till dess att Järfälla kommun fattat ett politiskt beslut i frågan”.

Nytt hopp för Järfälla MK?

Bara ett par timmar senare, och alldeles före kommunstyrelsens möte inleddes, svarade Claes Thunblad med att lägga ett ordförandeförslag som innebär att Järfällas representant i häradsallmänningen ska undersöka om gokartverksamheten kan flyttas till annan plats inom häradsallmänningen.

– Att utnyttja initiativrätten var ett sätt att få till en politisk behandling av ärendet. Claes Thunblad insåg att det skulle bli ett ärende och la ett eget förslag. Det här är ett fall framåt, även om jag tycker att det är dumt att i onödan flytta gokartbanan för 60–70 miljoner kronor, säger Lennart Nilsson.

Kommunstyrelsen röstade ner oppositionens förslag till förmån för Claes Thunblads, så nu återstår att se vad Sollentuna häradsallmänning säger – om det finns en annan möjlig plats inom häradsallmänningen eller inte.

Samtidigt – medling i arrendenämnden

Parallellt med den politiska processen ska uppsägningen av Järfälla MK upp i arrendenämnden den 8 december för så kallad medling.

Motorklubben vände sig dit då man i oktober fick ett erbjudande om förlängt arrende i tre år – mot att man avsade sig besittningsrätt och alla skadeståndsanspråk.

– Det skulle ha inneburit klubbens död, om än med lite fördröjning. Vi är en ideell förening och har inte möjlighet att bekosta en flytt, säger Göran Åsén, tidigare ordförande i Järfälla MK.

Huruvida klubben har besittningsrätt, och därmed rätt till ersättning om de sägs upp, eller inte är en sak som parterna tvistar om, berättar Åsa Nyqvist på Advokatfirman Lindahl som företräder häradsallmänningen.

Inget om naturmark i uppsägningen

När Järfälla MK i fjol fick besked att arrendet inte skulle förlängas då det går ut den 31 december i år nämnde häradsallmänningen ingenting om att återställa marken till naturmark.

I stället skrev häradsallmänningen att man fått erbjudanden från intressenter som vill använda ”markområdet för olika ändamål såsom uppställningsplats för tunga fordon, upplag för byggmaterial och masshantering inklusive återvinning”.

Juridiskt innebär det att häradsallmänningen inte kan ändra sig i efterhand och använda marken till annat – exempelvis plantera skog på den – än vad man angav i uppsägningsbeskedet, berättar Åsa Nyqvist.

Problem för planerat industriområde?

Det skulle betyda problem för planerna på det nya industriområdet – åtminstone om Claes Thunblad har rätt när han hävdar att länsstyrelsen godkänner planerna på industriområdet endast förutsatt att den gröna kilen upprätthålls genom att man i stället anlägger skog där motorbanan ligger i dag.

Lokaltidningen Mitt i har sökt Claes Thunblad för en kommentar i flera veckor, men han har inte hört av sig tillbaka till tidningen.

Fakta

Arrenderar 58 000 kvadratmeter

Järfälla Motorklubb bedriver sedan 1982 karting, tävlingsformen för gokart, i en före detta grusgrop nordöst om Trafikplats Stäket.

Klubben har 536 betalande medlemmar, varav 350 är under 20 år.

Klubben arrenderar 58 000 kvadratmeter mark i Järfälla kommun av Sollentuna Häradsallmänning, men sades upp i fjol och måste flytta senast den 31 december i år.

Sollentuna Häradsallmänning har gamla anor och är en sammanslutning för gemensamt ägd skog. Sollentuna kommun äger 31 procent, Stockholms kommun 26 procent, Järfälla kommun 20 procent och Upplands Väsby kommun 2 procent. Resten är mindre poster som ägs av 42 privatpersoner och företag.

I styrelsen sitter en representant för Sollentuna, en för Stockholm, en för Järfälla, och en för övriga ägare.

Visa merVisa mindre