Foto: Mimmi Epstein

Vanadislunden kan få alkoholförbud

Stök, trafikproblem, fylla och höga ljud. Flera boende på Sveavägen vittnar om en jobbig sommar. Nu kan delar av Vanadislunden få alkoholförbud.

  • Publicerad 10:56, 28 sep 2020

Som vi har skrivit om flera gånger tidigare har det varit problem med fortkörning och stök på Sveavägen en längre tid. Tidigare har det satts upp fartgupp och talats om fartkameror. Och fler farthinder är faktiskt på gång. Enligt trafikkontoret kommer sex nya, ett i varje körfält, på plats mellan Frejgatan och Surbrunnsgatan i mitten av oktober i år.

Nu har Norrmalms stadsdelsnämnd också klubbat igenom ett alkoholförbud i delar av parken som vetter mot Sveavägen.

– Det är kopplat till de problem som har funnits på Sveavägen och vi tycker att polisen ska ha fler befogenheter så att de kan ta alkoholen ifrån dem som trotsar förbudet. Vi har haft andra platser uppe på agendan för alkoholförbud, men vi har prioriterat det här eftersom det har varit sådana enorma problem på platsen. Vi ska försöka komma med fler lösningar, säger Petra Gardos Ek, ordförande i stadsdelsnämnden.

Ska upp i nästa instans

Nu ska ärendet först till kommunstyrelsen och sen till kommunfullmäktige innan förbudet kan träda i kraft.

Måns Gauffin, kommunpolis på Norrmalm, hoppas att ett förbud kommer att verka förebyggande.

– Ett förbud skulle göra att vi kan bötfälla dem som dricker alkohol där men vi hoppas ju framför allt att förbudet efterlevs. Generellt så brukar det vara så, säger Måns Gauffin.

Planerar ett möte

Han försöker nu att få till en träff med staden och boende för att reda ut i frågan om vem som gör vad: hur ansvarsfördelningen ser ut.

– Vi hoppas att kunna ses i mindre grupper, kanske utomhus på grund av coronan. Många undrar varför polisen "inte gör något" eller varför vi inte bara spärrar av gatan. Men det finns flera olika aktörer och det är inte alltid så lätt att veta vem som gör vad.

Han säger att det är svårt att göra en helhetsbedömning av hur sommaren varit jämfört med tidigare.

– Det man kan säga om i år är väl att coronan förmodligen har gjort att fler boende på Sveavägen har varit hemma och då upplevt att de har störts oftare. Men jag tror vi har gjort ungefär lika många ingripanden som vanligt.

Här föreslås förbudet gälla. Foto: Stockholms stad