Vana båtägare håller sig nyktra på sjön

Boende i skärgårdskommunerna vet bäst hur man uppför sig på sjön. Vaxholm och Österåker gick igenom Kustbevakningens blåstester helt utan anmärkning. I Stockholm var det dystrare.

  • Publicerad 11:14, 18 aug 2014

– Vi är ute och rättar till det som är felaktigt och det ger ju effekt, säger Ivar Ahlfvengren, chef för kuststationen Furusund/Vaxholm.

Kustbevakningen har den senaste tiden kunnat märka en stadig förbättring av beteendet till sjöss, i synnerhet när det gäller sjöfylleri.

Furusund/Vaxholm var en av de 14 kuststationer som deltog med fartyg i sommarens säkerhetskampanj ”Sjövett” med syfte att öka allmänhetens efterlevnad av reglerna till sjöss. ­Patrullbåten har inte bara stannat fartsyndare och utfört blåstester, utan också haft många trivsamma pratstunder med de lokala sjöfarare som trafikerat farvattnen i juli.

– Det handlar mycket om bristande kunskaper. Vi har gått ut väldigt hårt med att försöka tala om för folk vad det är för regler som gäller.

Hur reagerar de som testas?

– En del tycker att det är jobbigt, men de flesta är väldigt positiva.

I Österåker kontrollerades 39 båtförare och i Vaxholm 22. Inte en enda ertappades med sjöfylleri.

– I Stockholms kommun var det lite tvärt om. Där kontrollerades 26 båtar, varav nio rapporterades för brott. Det är främst på Mälarsidan som det är lite rörigt ibland, säger Ivar Ahlfvengren.

Han tycker sig ha sett ett kunskapstapp och en attitydförändring. Förr ärvde man ett sjö­intresse med tillhörande kunskaper, medan det i dag är mer så att ”alla köper båt” utan att tänka så mycket på vad det egentligen innebär att vara på sjön.

Efter den genomförda kampanjen har Kustbevakningen inte rapporterat några fall av sjöfylleri vare sig i Vaxholm eller Öster­åker. Däremot fem fall av fartöverträdelser i Vaxholm.

Under högsommaren är det fortkörning och sjöfylleri som dominerar brottsstatistiken. Vår och höst är det vanligare med lanternbrott.

– Det är en enorm säkerhetsrisk. Vitsen är att man ska se vad det är för typ av farkost och vilket håll den är på väg åt. Då måste man visa rätt ljus.

Fakta

Promillegräns på 0,2 sedan den 1 juni

Totalt kontrollerades 385 båtförare i hela Stockholms län, varav 39 i Österåker och 22 i Vaxholm.

Tolv båtförare kontrollerades för sjöfylleri i Österåker och tio i Vaxholm, samtliga utan anmärkning.

I hela länet rapporterades elva båtförare för sjöfylleri.

1 juni trädde den nya sjö­lagen i kraft med en promille­gräns på 0,2 för trafik med fartyg om minst tio meter eller med minst 15 knops fartkapacitet. Polis och kustbevakning får göra stickprovskontroller.

Visa merVisa mindre