Valresultatet i Öringe har överklagats

Tre överklaganden har kommit in om det felaktiga valresultatet i Öringe i Tyresö.

  • Publicerad 10:08, 10 okt 2018

Valresultatet i ett distrikt i Tyresö är fel, som Lokaltidningen Mitt i Tyresö har skrivit om tidigare. Tre personer har överklagat valresultatet till Valprövningsnämnden. Dit kan den som anser att ett fel eller misstag har begåtts – som påverkar valresultatet –vända sig.

”Jag har bifogat en bild för att visa på diskrepansen som verkar minst sagt otroligt. Ser det som mest troligt att någon har dubbelräknat MP-rösterna”, skriver en som har överklagat.

Samma misstanke har även en annan person som har överklagat.

Jag ber därför valprövningsnämnden begära omräkning

”Jag ber därför valprövningsnämnden begära omräkning i just detta distrikt”, skriver personen.

Den tredje skriver:

”Man sitter och läser om så många felaktigheter i detta valet, det är rent katastrof, jag anser att det är riggat”, skriver personen.

Tappade bort röster

Valprövningsnämnden har inte tagit ställning till överklagandena. Den här veckan ska alla överklaganden som kommer in till nämnden offentliggöras på nämndens hemsida, enligt den preliminära planen. Efter det ska nämnden börja handlägga ärenden för att sedan ta besluten på ett möte.

Bakgrunden till felet i Tyresö är att sextiosex av Miljöpartiets röster till riksdagsvalet tappades bort under valnatten, som Lokaltidningen Mitt i har skrivit om tidigare. En person som jobbade med valet löste det genom att stoppa ner lika många nya i ett nytt kuvert, enligt valnämnden i Tyresös ordförande.

Rapporterade in dubbla röster

Länsstyrelsen som ska kontrollräkna rösterna för att se till att valresultatet blir rätt hittade de ursprungliga valsedlarna och rapporterade in både de och de påhittade till Valmyndigheten som slutgiltigt röstresultat. Det felaktiga resultatet redovisas fortfarande på myndighetens hemsida.

För att kunna överklaga till Valprövningsnämnden måste personen som överklagar företräda ett parti som deltagit i valet, varit röstberättigad vid valet enligt röstlängden eller varit kandidat som blivit utsedd till ledamot, efterträdare eller ersättare.