Vällingby sim- och idrottshall är grönklassad vilket betyder att särskilda hänsyn måste tas under renoveringen. Foto: Lotten Engbom

Vällingbys simhall kan renoveras för 400 miljoner

Nu ska förutsättningarna för en total renovering av Vällingby simhall utredas. Går allt enligt planen kan ombyggnaden starta 2019 – till en kostnad av 400 miljoner kronor.

  • Publicerad 17:01, 12 sep 2016

Simkunnighet är en prioritering i staden.

Vällingby simhall är i dåligt skick och en upprustning har diskuterats länge. Inom kort väntas idrottsförvaltningen och fastighetskontoret säga ja till att utreda förutsättningarna för en renovering. Det är nämligen stora förändringar som ska göras, och mycket att ta hänsyn till. Bara utredningen väntas kosta sex miljoner.

– Det är mycket ny teknik som kommer att kosta, säger Kersti Ruthström, chef för utvecklingsavdelningen på idrottsförvaltningen.

Helt ny anläggning

Vällingby simhall byggdes 1972 och behöver en helt ny reningsanläggning för att nå modern standard. Idag renas samtliga bassänger i en och samma anläggning, i framtiden ska det bli en per bassäng.

Dessutom ska man tillgänglighetsanpassa, bygga om för att möta dagens brandkrav och införa flexibla omklädningsrum, för personer som inte kan eller vill byta om i de allmänna dam- och herrutrymmena.

I byggnaden finns både asbest och PCB, giftiga ämnen som måste saneras i samband med renoveringen.

Det är en omfattande renovering, har ni funderat på att riva och bygga nytt istället?

– Byggnaden har en kulturmärkning så det har aldrig varit aktuellt att riva den. Sen är det svårt att hitta ett bättre läge än mitt i ett centrum så nära kommunikationer, säger Kersti Ruthström.

Kulturmärkningen innebär att man inte får röra yttre fasaden men inne i byggnaden finns inget som hindrar förändringar. Av tekniska skäl har man bestämt att inte bredda simbanorna, så några internationella tävlingar blir det inte i Vällingby simhall. Däremot kan det bli ytterligare en undervisningsbassäng.

– Vi försöker få till det, precis som i Åkeshovs simhall och Forsgrenska badet som renoveras nu. Simkunnighet är en prioritering i staden, säger Kersti Ruthström.

Åkeshovs simhall ska vara färdig hösten 2017, alltså i god tid innan renoveringen i Vällingby beräknas dra igång, hösten 2019. Prislappen kommer landa runt 400 miljoner kronor.

– Det är samma som för Åkeshov. Man ska tänka på att många av simhallarna har hållit i 40-50 år och inte rustats upp under hela den tiden, säger Kersti Ruthström.