Flickorna i Vallentuna (absolut inte bara i Bällstaberg) mår näst sämst i länet. Foto: Stefan Källstigen

Vallentunas flickor mår inte bra

De mår sämst i länet, är minst nöjda med sitt utseende, sover dåligt och vantrivs i skolan. De dricker mycket alkohol och utsätts för våld. Vallentunas gymnasietjejer verkar inte alls må bra.

  • Publicerad 08:33, 16 sep 2018

Det är den bild som framträder i årets upplaga av Stockholmsenkäten, som besvaras av elever i nian och gymnasiets år två. Eleverna får svara på frågor om brott och trygghet, droger och spel, psykisk ohälsa och om hur de har det i skolan, på fritiden och hemma.

Bara 36 procent av flickorna i nionde klass och 37 procent av gymnasieflickorna är ofta nöjda med sitt utseende. Det är den klart lägsta andelen i länet, där snittet  ligger på 49 respektive 53 procent.

Äter dåligt

Samtidigt är Vallentunas gymnasister, både pojkar och flickor, de som oftast uppger sig ha dålig aptit: 38 procent av pojkarna mot 23 procent i länet samt 41 procent av flickorna mot 34 procent i länet.

Uppseende många gymnasieflickor i Vallentuna, 54 procent, säger sig ha ”nervös mage” minst en gång i veckan.

Kanske är det orsaken till att nästan hälften av dem, 46 procent, ofta känner sig slöa och olustiga. Det är den högsta andelen i länet, där snittet är 31 procent.

Sover dåligt

När gymnasieflickorna i Vallentuna själva fick skatta sin psykiska hälsa på en skala mellan 0 och 100 uppgav de siffran 40. Bara i Österåker ansåg sig flickorna i den åldern vara värre däran – där blev siffran 37. Länssnittet låg på 47, också det lågt.

Ett varningstecken när det gäller psykisk ohälsa är sömnsvårigheter. Vallentunaflickor i nian sover näst sämst i länet. Knappt en tredjedel, 32 procent, vaknar under natten minst en gång i veckan, mot 24 procent i länet. 

Misshandel

När det gäller brottslighet ligger Vallentunas gymnasister oftast på snittet eller något under, till exempel när det gäller att snatta i butik eller använda falskleg.

I andra avseenden utmärker de sig. Hela 9 procent av gymnasiepojkarna mot stockholmssnittet 4,1 procent hade under det senaste året slagit någon så illa att offret behöver sjukvård. 5,3 procent av pojkarna i Vallentuna hade stulit en bil mot 2 procent i länet, alltså mer än dubbelt så många.

Inbrott

Andelen som blivit misshandlade var också nästan dubbelt så hög i Vallentuna: 7 procent av pojkarna och hela 9 procent av flickorna mot länssnittet på 4 respektive 3 procent. Och nästan dubbelt så många gymnasiepojkar i Vallentuna som stockholmssnittet, 7 mot 4 procent, har gjort inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad. Men i nian var det tvärtom ingen som gjort det, mot 2,1 procent i länet.

Både i nian och bland gymnasieeleverna uppger man en högre alkoholkonsumtion än i resten av länet, även om de långt ifrån toppar ligan. Pojkarna i gymnasiet dricker 344 cl och flickorna 315 cl i mot länssnittet 232 respektive 180 centiliter.

Fakta

Så går enkäten till

Enkäten skickas ut till länets alla elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 utom i Huddinge, Norrtälje och Täby.

De 350 frågorna besvaras anonymt under lektionstid.

Svaren lämnas till läraren i förslutna kuvert.

Enkäten sorteras efter var eleven är skriven.

Visa merVisa mindre