Kommunens två äldreboenden, däribland Korallen, införde besöksförbud i dag. Två av tre privata boenden följer efter. Foto: Mostphotos/Louise Kristoffersson

Vallentuna inför besöksförbud på äldreboendena

Från och med i dag, onsdag, råder besöksförbud på Vallentunas äldreboenden. – Vi ser ju att smittan ökar väldigt kraftigt ute i samhället, säger Torbjörn Einarsson, ordförande i socialnämnden, C.

  • Publicerad 17:40, 18 nov 2020

Det var på gårdagens möte som politikerna i nämnden fattade beslutet utifrån ett smittspridningsläge de betraktar som allvarligt.

Vallentuna, som länge klarat sig bra undan smittan, har de senaste veckorna haft en kraftig ökning. Dessutom är det höst och om smittonivåerna är på väg mot samma nivåer som i våras är det svårt att förutsäga hur viruset kommer att bete sig.

Rutiner och skyddsutrustning

– Jag hade inte räknat med att det skulle bli så här mycket smitta i höst även om jag hade sett en andra våg framför mig. Men vi har alla nödvändiga rutiner och skyddsutrustning på plats och behöver inte uppfinna hjulet på nytt, säger Torbjörn Einarsson.

Enligt socialchef David Gyllenstråle finns smitta på äldreboenden i kommunen.

Smittan ökar inte

– Den är inte omfattande men vi vill inte vara specifika om vilka det rör sig om. Det är en kontrollerad smitta och vi ser inga tecken på att den ökar. Personalen gör ett jättebra arbete med att följa rutinerna och med att smittspåra både personal och boende, säger han.

Anhöriga har sedan tidigare avråtts att komma på besök.

– De flesta har respekterat det, men det kan ibland vara svårt att förstå hur läget är.

Korallen och Vårdbo följer med

Enligt Torbjörn Einarsson ser personalläget bra ut på kommunens äldreboenden.

– Vi har inga problem nu och är väl förberedda om vi får mycket sjukskrivningar och behöver ta in fler.

Besöksförbudet gäller de kommunala äldreboendena Korallen och Väsbygården. Men även privata Augustendal och Attendo Vårdbo följer beslutet.

Stångberga avvaktar

Stångberga drivs av Bräcke diakoni som valt att avvakta med besöksförbud.

– Just nu följer vi inte beslutet, säger Erik Andersson, driftchef på Bräcke diakoni. Det viktigaste är att ha bra rutiner för hur besöken ska gå till. Det tycker vi att vi har på Stångberga. Vi kommer att ta ställning till besöksförbud om vi får smitta eller misstänkta fall. Hittills har vi inte behövt ta några sådana beslut. Men vi utesluter inte att de kan komma.