Dyrt. Läggs Bromma flygplats ned bedöms saneringen av marken kosta minst ett tresiffrigt miljonbelopp och som mest tre miljarder kronor. Foto: Swedavia

VALFRÅGAN: Så vill Stockholms partier göra med Bromma flygplats

Bromma flygplats har utretts 19 gånger. Nu utreds flygplats igen. Så här ser politikerna på flygplatsens framtid.

  • Publicerad 14:07, 6 maj 2022

Vill ni bevara eller avveckla Bromma flygplats?