Orolig. I framtiden beräknas havsnivån i Vaxholm stiga snabbare än landhöjningen. Dåliga nyheter för den som bor på låglänt mark – som Lotta Sundin som bor vid Norrhamn. Foto: Stefan Källstigen

VALFRÅGAN 2022: Så vill partierna i Vaxholm jobba för klimatet

Kraftiga skyfall och högre havsnivå är några hot mot kommunerna med förändrat klimat. I Vaxholm kan en rad byggnader drabbas, bland annat området vid Hembygdsgården.

  • Publicerad 07:15, 30 jul 2022

Jag vet inte vad kommunen kan göra mer egentligen

– Peppar, peppar ta i trä, jag har klarat mig. Men jag vet grannar som haft översvämningar i källaren, säger Lotta Sundin som bor på Fiskaregatan vid Norrhamn, ett stenkast från Hembygdsgården.

På kartor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen pekas bland annat området runt Hembygdsgården ut som särskilt utsatt när havsnivån stiger i takt med klimatförändringarna. Än värre är det med 100-årsregnen – mycket kraftiga skyfall som tros bli vanligare i framtiden. De kan påverka flera hundra bostadshus i kommunen, enligt myndigheterna.

Är du orolig?

– Det har man väl tänkt i många år, för det är ju inte särskilt stor nivåskillnad över havet här, säger Lotta.

Hon tycker att klimatfrågan är viktig.

– Ja det tycker jag, Det finns mycket som man kan göra. Själv åker jag inte bil och jag flyger inte speciellt ofta.

Vad ger du kommunens klimatarbete för betyg hittills, på en skala 1-5?

– Sätt en 3:a. De har gjort rätt mycket de sista åren.

– Exempelvis med värmecentralen, så att inte alla har sin egen oljepanna. Och jag vet att Vaxholmsborna är helt otroliga på sopsortering, säger Lotta.

Själv arbetar hon på Vaxö skola som fått grön flagg för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

– Men jag vet inte vad kommunen kan göra mer egentligen.

VALFRÅGAN 2022:

Med ett varmare klimat ökar nederbörden och risken för översvämningar. 

Enligt en remiss från Länsstyrelsen riskerar ett stort antal byggnader i Vaxholm, bland annat med samhällsfunktioner, att drabbas vid en översvämning. 

Hur vill ni minska kommunens koldioxidutsläpp för att uppnå Parisavtalets mål och hur vill ni förebygga effekten av framtida översvämningar i kommunen?