Att allt fler narkotikabrott upptäcks är bra. Det tyder på att polisen är på tårna. Foto: Anna Z Ek

Våldet mot kvinnor och barn oroar polisen

Inbrotten blir färre men våld mot kvinnor och narkotikabrott står ut. Den senaste brottsstatistiken på Lidingö visar att antalet anmälda narkotikabrott ökar. – Det tyder på att vi har en polisiär närvaro, säger Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare på Lidingö stad.

  • Publicerad 05:02, 21 feb 2019

Delvis nya brottsmönster visar sig på Lidingö enligt polisens senaste statistik. De brottstyper som var vanliga för några år sedan dalar rejält medan annat stiger.

Totalt har antalet anmälda brott sjunkit från 3096 år 2017 till 2681 förra året.

I en serie artiklar granskar vi Lokalpolisens arbete på Lidingö och i innerstan. Idag: Vilka är de vanligaste brotten på Lidingö.

Inbrotten – grannsamverkan har gjort susen

För något år sedan var inbrotten frekventa på Lidingö men enligt ny statistik från polisen minskar inbrotten.

– Inbrotten har sjunkit med cirka 34 procent. Det beror på grannsamverkan och på gränspolisens arbete, säger Peter Ågren, chef för lokalpolisområde Norrmalm där Lidingö ingår.

Från polisens statistik.

Narkotikan – positivt att anmälningarna blir fler

Antalet anmäla narkotikabrott på ön går upp. Narkotikabruk framförallt brand ungdomar är ett problem på Lidingö och hör till de områden som polisen och staden gemensamt kommit överens om att prioritera.

– Att staplarna visar att narkotikabrotten går upp är positivt. Det kanske låter paradoxalt men det betyder att vi har en polis som har jobbat med den här frågan, säger Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare på Lidingö stad.

Utvecklingen av narkotikabrotten 2016-2018, enligt polisens lokala statistik.

 

Våldet oroar  – men de nya siffrorna kräver mer analys

Något som bekymrar polischef Peter Ågren är våld och hot mot kvinnor och barn. Ställt i relation mot antalet invånare ligger Lidingö högt.

Våld och hot mot kvinnor på Lidingö enligt ny lokal statistik.

 

– Våldet mot kvinnor inom relationer och hur man ska komma åt det  är ett bekymmer, säger Peter Ågren.

Förra året anmäldes 59 fall av våld mot kvinnor där offret var bekant med gärningspersonen. Här är kvinnorna mer utsatta än männen. 40 fall av våld mot man, där gärningspersonen var bekant med offret anmäldes på Lidingö förra året.

29 fall av våld mot barn 7-14 år anmäldes. Det är en ökning jämfört med 2017 och 2018.

– Det känns högt, säger Peter Ågren.

Statistik över våld mot barn på Lidingö.

Preventionssamordnaren Anna Sundin Adolfsson menar att siffrorna måste analyseras vidare.

– Bakom staplarna kring våld ligger många olika brottstyper. Man måste gå in och analysera dem, vi har inte hunnit göra det ännu utan ska titta på det tillsammans med polisen, säger hon. 

Mindre klotter och fler cykelstölder

En annan brottstyp som går ner är skadegörelsebrotten. Jämför med 2017 halverades klotterbrotten 2018. från cirka 600 anmälda fall till 300.

Cykel och mopedstölderna ökade. Förra året anmäldes 58 mopedstölder och 209 cykelstölder på Lidingö.

Öns butiker har också blivit mer utsatta för brott. Förra året anmäldes 71 stölder i butik. det är en liten ökning jämfört med 2017 då 67 butiksstölder anmäldes.