Våld ska stoppas från doktorsvillan i Tumba

Polisen och kommunen går samman och startar Botkyrkas våldspreventiva center i januari. Centret ska ligga i den gamla doktorsvillan i Tumba. Mittenmajoritetens mål är att minska kriminaliteten och att få bort Botkyrka från polisens lista över särskilt utsatta områden.

  • Publicerad 08:40, 23 nov 2018

Till det nya våldspreventiva centret avsätter nya majoriteten 5,6 miljoner kronor i den nya budgeten som ska klubbas i december. Polisen och kommunen ska i ännu högre grad jobba nära varandra.

– Vi samverkar redan, men kommer fortsättningvis kunna jobba ännu bättre kring unga där det finns misstanke om kriminalitet, och kring våld i nära relationer, säger Pernilla Vera som är säkerhetschef på Botkyrka kommun.

Delar av socialtjänsten och kommunens säkerhets- och trygghetsavdelning jobbar redan tillsamman på polisstationen i Tumba. Foto: Anders Björklund

Doktorsvillan som ligger i närheten av polisstationen kommer att tas över i januari.

– En annan verksamhet vi behöver förbättra är att ha en fungerande avhopparverksamhet och vår gemensamma kontakt med andra myndigheter exempelvis Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten och Kriminalvården, säger hon.

Doktorsvillan i Tumba blir centrum för att förebygga våld. Foto: Anders Björklund.

Tanken är även att ge en plattform för de ungdomar som jobbar våldsförebyggande i Botkyrka. Under flera år har ungdomar på fem skolor i Botkyrka jobbat som våldsförebyggande mentorer (Mentors in violence-prevention) på sina skolor. En del fortsätter arbeta förebyggande och de äldsta är i dag 19 år gamla.

– De sitter på jätteviktig kompetens och kreativa idéer om vad vi kan göra och nå ut med det våldsförebyggande arbetet, säger Pernilla Vera Jr.

Kommunen och polisen tänker även fortsätta utveckla det våldsförebyggande arbetet i skolan som i förlängningen ger mer studiero och bättre studieresultat.

Botkyrkas nya majoritet. Myrna Persson (MP), Lars Johansson (L), Ebba östlin (S), Dag Ahlse (C) och Stefan Dayne (KD) Foto: Pressbild

I kommentarer till budgeten och arbetet med trygghet skriver den nya majoriteten att de samtidigt fattar andra beslut för att nå unga som som riskerar att hamna i eller redan deltar i kriminalitet. Majoriteten skriver att målet är att minska kriminaliteten och att få bort orterna i Botkyrka från polisens lista över särskilt utsatta områden, det vill säga Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg.

I december ska kommunfullmäktige fatta beslut om budgeten för kommande år.

 

Fakta

Några andra satsningar och besparingar i budgeten

Satsningar

Möjliggöra för 8 000 nya bostäder i blandad form fram till 2024

7,3 miljoner kronor extra till skolorna med de största utmaningarna.

4 miljoner till en medborgarbudget för snabba punktinsatser efter samråd med Botkyrkabor i nya dialogkommisionen.

Besparingar

Samtidigt som budgeten för kommunen 2019 är 110 miljoner kronor större än 2018 så har krav på effektiviseringar gått ut.

Nästa år ska drygt 2 procent av budgeten effektiviseras.

Botkyrkas nya majoritet. Myrna Persson (MP), Lars Johansson (L), Ebba östlin (S), Dag Ahlse (C) och Stefan Dayne (KD) Foto: Pressbild

Källa: Mittenmajoriteten
Visa merVisa mindre