Några av de nedrivna affischerna. Foto: Läsarbild privat

Valaffischer vandaliserade över hela Lidingö

Vid flera tillfällen har Miljöpartiets valaffischer på Lidingö blivit nerrivna och sönderskurna. Över 100 affischer har förstörts på kort tid. – Det är en systematisk rensning, säger Sandström, gruppledare för Miljöparitet på Lidingö.

  • Publicerad 12:20, 21 aug 2018

På kort tid har över 100 av Miljöpartiets valaffischer på Lidingö blivit nedrivna och vandaliserade. I Torsvik, i centrum norr om bussgatan, i  Baggeby, Bodal, vid gamla Lidingöbron och en stor del av Larsberg har valarbetare gång på gång mötts av borttagna och sönderskurna affischer och banderoller. 

– Vi har aldrig varit med om något liknande, inte i närheten. Det här är en systematisk rensning, vi har satt upp affischerna flera gånger men de rivs ner igen. Det är olustigt att ge sig ut på kvällen och affischera om man skulle stöta på någon av dessa personer, säger Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö till Mitt i.

Patrik Sandström och hans partikollegor har tvingats affischera om, igen och igen.

Hot mot en demokratisk valrörelse

Enligt honom är vandalismen riktad specifikt mot Miljöparitet.

”Vi ser det som en politisk vandaliseringskampanj riktad mot Miljöpartiet för att minska partiets möjligheter i valet”,  skriver han i ett pressmeddelande

Han skriver också att händelsen är ett hot mot en demokratisk valrörelse.

”Det är odemokratiska krafter som härjar på ön. Ett val ska handla om idéer och förslag”. 

Det är en upphausad stämning med en aggressiv ton.

Patrik Sandström

Om du sätter det som hänt er i ett omvärldsperspektiv. Hur tänker du då?

– Jag tänker på hur dialogen förs, till exempel på Facebook. Det är en upphausad stämning med en aggressiv ton. Man försöker medvetet missförstå varandra istället för att diskutera förslag och sakfrågor. Det här stämningen eskalerar i olika fackebookgrupper. Kanske är det lättare att gå från att prata till att göra saker när man är så upprörs och stämningen är som den är.

När man pratar om samtalsklimat är det är det svårt att inte nämna diskussionen kring Hanif Balis bilder från skjutbanan under Högsätra skola. Hur ser du på det?

– Även om de här två sakerna inte har med varandra att göra så är det en del av samtalsklimatet jag pratar om och ett sätt att använda sig av media som man inte gjorde för några år sedan. Jag skrev på min egen facebook att  jag som ledamot i utbildningsnämnden på Lidingö och med två barn som gått i Högsätra skola tycker att detta är osmakligt. Även om han inte menar någonting med det är det onödigt att ligga så nära gränsen och posera med samma typ vapen som använts vid skolskjutningar, säger Patrik Sandström.

Fortsätter att affischera

Miljöpartiet har rådgjort med lokalpolisen inför en polisanmälan. De vill inte enbart anmäla skadegörelse, utan ett brott med politiska förtecken. paritet meddelar att de har föravsikt att fullfölja sin affischkampanj på ön och har beställs nya affischer.