Väktare ska hålla ordning på kommunens badplatser

Det är trångt på många badplatser i sommar. Därför har kommunen anlitat väktare som ronderar de mest besökta och stökigaste badplatserna. – Vårbybadet och Gömmaren är prioriterade, säger Marina Farina, säkerhetsansvarig på kommunen.

  • Publicerad 05:00, 1 jul 2020

Sommaren har inletts med värmebölja och det har varit trångt på badplatserna den senaste tiden. Den här sommaren när fler väntas semestra på hemmaplan på grund av coronapandemin blir det ett högt tryck på badplaterna.

Kommunen har därför anlitat väktare som ronderar de kommunala badplatserna. I helgen var väktaren ute mellan klockan 14-22 fredag till söndag.

– Vi har en lista över badplatser där vi har inrapporterade problem. De platser med mest problem har prio 1, det är Vårbybadet och Gömmaren, säger Marina Forina, säkerhetsansvarig på kommunen och fortsätter:

– Vid Gömmaren är det problem med parkeringssituationen. Vårbybadet är inget stort bad men det är mycket människor på ett och samma ställe, det grillas utanför iordningsställda grillplatser och är lite allmänt stök.

Just nu råder eldningsförbud och det är bara tillåtet att grilla på egen tomt eller fasta grillplatser.

Ska skapa trygghet

De senaste vekorna har även trängseln vid badplatserna uppmärksammats, där långt ifrån alla håller på tvåmetersregeln. Väktaren har inga befogenheter att ingripa, men kan larma vid brister och påminna badgäster om reglerna.

Det är oftast där diskussioner uppstår och det kan bli hetsigt när någon försöka säga till någon annan.

Marina Forina, säkerhetsansvarig Huddinge kommun.

– Vi tror att det skapar en trygghetskänsla. Väktaren kan informera om vikten av att hålla avstånd, om att det råder eldningsförbud och varför man inte får parkera hur som helst eftersom räddningsfordon då inte kommer fram. Det är oftast där diskussioner uppstår och det kan bli hetsigt när någon försöka säga till någon annan, säger Marina Forina.

Den här veckan är väktaren ute tisdag till fredag. Kommunen gör en beställning varje fredag inför nästa vecka och kommer att ha väktare så länge man anser att det behövs.

För att möta ett ökat besökstryck har också antalet offentliga toaletter utökats, och de ska dessutom städas oftare.