vägglössen trivs på arbetsförmedlingen i Kista nu har de även flyttat hem till personalen. Foto: Mostphotos

Vägglössen följer med AF:s anställda hem

Vägglössen fortsätter att plåga arbetsförmedlingen i Kista. Fem anställda har nu också fått med sig vägglöss hem. – Det finns en oro bland personalen. Vi fortsätter att sanera kontoret och erbjuda saneringshjälp i hemmen, säger kontorschefen Linnéa Stigsäker.

  • Publicerad 14:29, 24 okt 2018

Mitt i har tidigare berättat om problemen med vägglös på arbetsförmedlingens kontor i Kista.

Trots flera saneringar finns lössen fortfarande kvar.

– Den 15 oktober påträffades en lus i lokalerna trots att vi sanerat. Vi stängde av den kontorsdelen och fortsätter saneringsarbetet, säger Linnéa Stigsäter, kontorschef på arbetsförmedlingen i Kista.

Vägglössen följer med personal hem

Nu har vägglössen också följt med flera anställda hem.

– Fem anställda har fått med sig vägglöss hem. Sanering har genomförts i deras bostäder. Samtliga medarbetare har erbjudits avsökning av bostäderna med lushund, säger Linnéa Stigsäter.

I början av september konstaterades det att det var vägglöss i arbetsförmedlingens vilorum och i omkringliggande kapprum och kontorslandskap. De delarna stängdes av, men det övriga kontoret var öppet. Två veckor senare upptäcktes vägglöss i andra delar av lokalen. Hela kontoret stängdes då under en dag för sanering.

Sedan dess har verksamheten varit igång och enligt Linnéa Stigsäker har alla anställda som vill fått möjlighet att arbeta hemifrån eller i andra lokaler i Spånga.

– Det är en liten andel som valt distansarbete och bemanningen på plats ser olika ut från dag till dag.

– Det finns en oro bland personalen över situationen men vi har en bra dialog med facket och våra skyddsombud.

Problem med luftvägarna

Flera anställda har känt av problem med luftvägarna.

– Medlet som skadedjursbekämparna är inte farligt i sig. De första två timmarna får man inte vistas i lokalen. Problemet som uppstått sen är att lokalvårdarna inte får städa 20 centimeter nära listerna och då har personal känt av problem i luftvägarna eftersom att det inte är lika städat som vanligt.

Den 20 november ska arbetsförmedlingens lokaler i Kista genomsökas av hundar som används vid spårning av vägglöss.