Vägglöss i Högsätra. Foto: Anna Wilson

Vägglöss ökar på Lidingö

Lidingö stad betalar upp mot en halv miljon för sanering av ohyra varje år. Och problemen verkar öka. – För att få bukt med det här måste vi jobba tillsammans, säger Bjarni Gudmundsson, ansvarig för fastigheter i staden.

  • Publicerad 11:28, 26 sep 2018

Hela förra året gjordes 27 saneringar av vägglöss i fastigheter som ägs av Lidingö stad och det kommunala bostadsbolaget Lidingö fastighets AB.

I år är man redan inne på sanering nummer 36. Problemen med vägglöss ökar.

– Det är inte unikt för Lidingö. Jag har sett listor från andra kommuner. Det är en ökning överallt, säger Bjarni Gudmundsson, enhetschef och vd för det kommunala bostadsbolaget Lidingö fastighets AB.

Blocketklippet kan ge vägglöss

Lidingö stads kostnad för sanering av all ohyra uppgick förra året till 400 000 kronor,  därtill kommer administration och ibland kostnader för ersättningsboenden under pågående saneringar.

Vad beror ökad ohyra på?

– Vi reser mer, man tar med sig saker från olika håll. Vi köper köper mer saker på Blocket. Jag vill poängtera att vägglöss och dålig hygien inte har med varandra att göra, säger Bjarni Gudmundsson.

Råttor, möss och silverfisk finns i allmänna lokaler

Totalt har över 100 saneringar av olika typer av ohyra skett. Dels i Lidingö  fastighets AB:s bostadsbestånd och dels i stadens kommunala fastigheter som bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden.

Här handlar det om allt från flugor till silverfisk, mal möss och råttor.