Gropen. Den så kallade gropen i Spånga ska fyllas med bostäder. Foto: Mikael Andersson

Vägarbeten väntar intill gropen i centrum

Arbetet går som planerat – men det tar tid. Så har bostadsprojektet vid Spångaviadukten kunnat sammanfattas de senaste åren. Men nu inleds markarbetena vid den så kallade gropen.

  • Publicerad 10:08, 13 sep 2022

Staden har upphandlat Sveab som entreprenör

Projektet består av 135 lägenheter – och har varit en riktig långkörare. Gropen? Ja, det har sedan 2018 varit smeknamnet på rivningstomten intill Spångaviadukten. Egentligen ser det ut som ett stort hål mitt i stadskvarteret.

Vägen byggs om

Många har undrat varför det tar sådan tid att få spaden i marken, men nu drar i alla fall stadens markarbeten i gång. I höst ska Spånga kyrkväg börja byggas om. Vägen får vinkelräta kurvor och tre omgjorda korsningar som ska öka framkomligheten i området inför det att bostadsbygget ska starta.

Plan. Här ska det byggas 135 bostäder, men det dröjer ett tag till innan de kommer på plats. Foto: Mikael Andersson

Staden har under det senaste året arbetat med detaljprojektering och studerat hur vägarna på platsen ska dras under byggtiden för att undvika stopp i trafiken.

– Staden har upphandlat Sveab som entreprenör. De ska räta ut Spånga kyrkväg och skapa en bättre trafiklösning. Arbetena beräknas pågå till 2023-2024, säger Elisabeth Lindvall, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Först därefter kommer byggstarten av bostäderna att ske. Fyra byggnadskroppar som är sammanlänkade med smalare byggnadsdelar ska tillsammans bilda en rektangulär form och inrymma lägenheterna.

Det blir garage i suterrängplan, ett garage som kommer att nås via en ny gata som sträcker sig från Spånga stationsväg.

– Trafiken på denna gata kommer att begränsas till personbilar på grund av viaduktens höjdbegränsning. Det blir separerande gång- och cykelbanor samt angörings- och parkeringsfickor till kvarteret, säger Elisabeth Lindvall.

Gropen. Systrarna Anneli Eklöf, 39, och Elinor Eklöf, 24, går dagligen förbi gropen i Spånga och de tycker det är synd att det ska bli bostäder här. "Man borde göra en park i stället för bostäder på platsen, det är fint med träd där och jag tror inte det är så kul att bo så nära vägen", säger Anneli. Foto: Mikael Andersson

Fem-sex våningar

Detaljplanen möjliggör alltså 135 bostadsrätter på fem eller sex våningar, med verksamhetslokaler i husens bottenplan.

Många olika förvaltningar är inblandade i projektet. Detta har exploateringskontorets projektledare tidigare pekat på som en anledning till varför arbetet dragit ut på tiden. Bland annat hade fastighetskontoret hyresgäster som bodde i huset som tidigare stod på fastigheten och bedömdes som uttjänta.

Att bygga om området vid Spångaviadukten och uppföra nya hus har varit på tal sedan 1970-talet, vilket Mitt i tidigare berättat. Först 2016 sattes planarbetet i gång, och då började staden ta fram byggplaner för lägenheterna. 2018 beviljades rivningslov för de två flerbostadshus som tidigare stod på marken och som revs.

Inte sällan har det dumpats skräp i gropen under de senaste åren.

– Staden har behövt städa upp området ett flertal gånger, säger Elisabeth Lindvall.

Gropen i centrum förblir grop ett tag till

Därför är stora gropen i Spånga fortsatt kvar

AB Borätt bygger bostäderna

Stockholms stad äger marken vid Spångaviadukten.

Detaljplanen för de nya bostäderna vann laga kraft 17 mars 2021, och stadens markarbeten startar nu under hösten 2022.

AB Borätt fick markanvisningen i juni 2014 och de kommer bygga de 135 lägenheterna, som blir bostadsrätter.

Arbetsnamnet på projektet är Spånga centrum Öst.

Källa: Exploateringskontoret/Stockholms stad

Visa merVisa mindre