Vägarbete i Trångsund görs om – efter en dag

Vägarbetet i Trångsunds centrum, där Trångsundsvägen görs om och invånarna får en ny gång- och cykelväg, är försenat flera månader. I torsdags såg grannarna hur vägarbetet blev klart. Men redan dagen efter, i fredags, grävdes den nya gång- och cykelbanan upp igen.

  • Publicerad 13:10, 15 nov 2018

Monika Forsberg bor i Trångsunds centrum och har följt vägarbetet under hösten. På kommunens hemsida står det att arbetet skulle vara klart i augusti.

Därför blev hon tacksam när hon såg att de nya gatorna var färdigasfalterade och klara i torsdags.

Monika Forsberg anser att Trångsundsvägens vägarbete varit besvärligt.

Desto mer frågande blev hon när byggjobbarna kom tillbaka i fredags och helt enkelt började gräva upp den helt nya gång- och cykelvägen på flera ställen.

– Den nya asfalten hann väl knappt torka. Ombyggnationen har varit jobbig också. Bilarna har inte kunnat köra ordentligt och det har inte funnits någon belysning under en stor del av ombyggnationen. Och så river de upp gatan igen. Var är planeringen? Hur använder man våra skattepengar? Många här är upprörda över detta, säger Monika Forsberg.

Flera förseningar bakom bygget

Walid Jweda är byggprojekledare på Huddinge kommun.

Han berättar att vägen byggs om för att Huge bostäder bygger två nya bostadshus intill Trångsundsvägen, varav ett hus för ungdomsbostäder. Bostadsbygget är försenat, varpå vägbygget också blivit försenat.

Området är mycket trafikerat och trångt

Walid Jweda.

Att den helt nya gång- och cykelvägen revs upp direkt beror på att olika elkablar behövde dras.

– Det hänger ihop med att Huge Bostäders byggplaner flyttats fram och de kabeldragningar som behöver göras. Det är inte möjligt att lämna schaktet till ledningsbädden öppet under en längre tid och därför asfalterade vi samt lade plattor, som vi sedan behöver öppna igen. Området är mycket trafikerat och trångt, vilket gör att vi varit tvungna att göra på detta sätt, säger Walid Jweda.

Ville rädda ek

Men hela vägprojektet har dragits med flera förseningar.

– Nätstationen blev försenad, mycket för att den blev förskjuten i sidled för att rädda den fina ek som finns i närheten av den kommande nätstationen. Det har också varit andra problem som dykt upp under arbetets gång med äldre ledningar som behöver samordnas, att det funnits äldre asfaltslager under det befintliga och att vi behövt byta anslutningen av belysningen på parkeringarna. Sammantaget har det gjort att vi varit tvungna att förlänga arbetet med gång- och cykelvägen till november 2018, säger Walid Jweda.